Město České Velenice
České Velenice
rozšířené vyhledávání

RAMPY

workoutparkourskateparkpumptrackfitnessdětské hřiště

V září 2022 byl otevřen areál moderních sportů s názvem RAMPY. Vstup je z Družstevní a Trocnovské ulice. Na ploše 1,5 ha byl vybudován skatepark, pumptrack, hřiště na parkour a fitness hřiště. Na své si přijdou i nejmenší, pro které je připraveno barevné dětské hřiště a speciální dřevěný herní prvek. Jedná se o dvoupodlažní stavbu, která obsahuje herní vybavení. Celým areálem prochází také asfaltová stezka určená nejmenšín na koloběžky nebo zkoušení prvních cyklistických dovedností.

mapa areálu

mapa zde

Pumptrack

Tak tohle je opravdu ňamka – nový pumptrack v areálu moderních sportů RAMPY České Velenice. Jedná se o nekonečnou smyčku, která se svými vlnami a zatáčkami umožňuje pomocí odlehčování a zatěžování (tzv. „pumpování“) kol, koloběžek, skateboardů, inline bruslí apod. projíždět dráhu a generovat rychlost bez šlapání. Náš pumptrack projektovali i stavěli odborníci na slovo vzatí. Projekt pochází od společnosti Schneestern, špičky v projektování takovýchto staveb. Celou stavbu pak realizovala společnost MAROSANA WORXXX s.r.o., jejíž ústřední osobou je Michal Maroši, legenda a jedna z nejdůležitějších postav globální MTB scény. Pumptrack je volně přístupný kdykoliv během otevírací doby areálu.

Skatepark

Baví vás kolečkové sporty a hledáte vhodné sportoviště? V tom případě musíte navštívit nový skatepark v areálu RAMPY České Velenice. Je to betonové hřiště s množstvím prvků pro vše, co má kolečka poháněná bezmotorově (kola, inline brusle, skateboardy, koloběžky, odrážedla apod.). Jízdu na ploše téměř 600 m2 si můžete užívat kdykoliv během otevírací doby areálu. Celé hřiště naprojektovali a postavili sami aktivní skateboardisté, kterým se jejich koníček stal prací – projekt vypracovalo U/U Studio s.r.o. a skatepark postavila společnost Bonidee MNG s.r.o..

Workout

Cvičení s vlastní vahou těla – to je ta pravá aktivita, pro níž je určeno workoutové hřiště v areálu RAMPY České Velenice. Nese značku RVL13 a nabízí množství prvků jako hrazdy, bradla, žebřiny, horizontální žebříky, kruhy, lavice a mnoho dalších. Jste-li tedy vyznavači street workoutu, přijďte si k nám zacvičit. To naše hřiště navíc přímo navazuje na hřištěm pro parkour, takže můžete vyzkoušet hned 2 v 1.

Parkour

V areálu RAMPY České Velenice nabízíme možnost kvalitního tréninku síly, rovnováhy i dynamických triků na našem parkourovém hřišti. Hřiště se značkou RVL13 obsahuje zídky různých výšek, boxy, balanční prvky a další. Ačkoli lze parkour provozovat kdekoli v přírodě i městské zástavbě, pro nácvik jednotlivých pohybů je nejlepším řešením právě bezpečné prostředí kvalitního parkourového parku s měkkým sportovním povrchem. Každá sestava je koncipována tak, aby při daném prostoru nabídla co nejširší škálu možných tras a překážek různého typu.

Dětské hřiště BRNK

Tuto herní sestavu pro děti si jistě zamilujete! Je postavena v přírodním konceptu, tak aby nenarušovala ráz původního lesoparku RAMPY České Velenice. Uvnitř sestavy je množství lanových atrakcí. Celá sestava má dvě podlaží, každé o výšce 2 m, celkem tedy dosahuje výšky 4m!. V horním patře je umístěna skluzavka. Celá stavba je originálem, který byl naprojektován a certifikován speciálně pro umístění právě v našem parku. Můžeme vás proto ujistit, že nikde jinde takovéto hřiště nenajdete. Přijďte se o tom sami přesvědčit.

Hřiště pro nejmenší

Pestré barvy, bezpečný měkký povrch, mořská tematika – tak lze jistě charakterizovat nové dětské hřiště, které je určeno primárně pro menší děti. Ty si na unikátních 3D herních prvcích mohou zdokonalovat motoriku a stabilitu. Povrch hřiště tvoří bezpečný pryžový EPDM tartan, který je doplněn o 2D grafické motivy.

NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD AREÁLU RAMPY ČESKÉ VELENICE

Tento návštěvní řád stanovuje podmínky bezpečného a nezávadného provozu sportovišť v areálu RAMPY České Velenice (dále jen „areál“). Areál je určen převážně pro osoby mladší 18 let. Návštěvníci areálu jsou povinni řídit se ustanoveními tohoto návštěvního řádu, dodržovat pravidla slušného chování a dbát na pořádek, čistotu a bezpečnost. Všechna sportoviště byla vybudována městem České Velenice a jsou vám bezplatně dávána k využití vašeho volného času. Ochrana tohoto majetku je tedy věcí nás všech! Vlastníkem a provozovatelem areálu je město České Velenice.

Pobyt v areálu je na vlastní nebezpečí uživatele. Za jakýkoli úraz nenese majitel ani provozovatel areálu žádnou zodpovědnost. Za děti mladší 15 let ručí jejich zákonní zástupci či jiná dohlížející osoba starší 18 let.

Za úmyslné poškození zařízení areálu dítětem mladším 15 let nebo škodu vzniklou nerespektováním provozního řádu nese odpovědnost v plné výši dohlížející dospělá osoba, případně zákonný zástupce dítěte. Provozovatel neručí za případnou ztrátu předmětů ve vlastnictví návštěvníka areálu. Porušení pravidel stanovených tímto provozním řádem se postihuje podle obecných předpisů.

OBECNÉ POKYNY
Každý návštěvník je před vstupem do areálu povinen seznámit se s tímto návštěvním řádem.
Vstup do areálu je veřejnosti povolen pouze v otvírací době a pouze k tomu určenými vstupy z Družstevní a Trocnovské ulice.

Každý návštěvník areálu je povinen dodržovat tento provozní řád a dbát pokynů pověřených osob provozovatele areálu. Ten, kdo řád poruší, může být z areálu vykázán, a to i za účasti Městské policie České Velenice či Policie České republiky, neopustí-li areál dobrovolně na základě výzvy pověřených osob.
Každý návštěvník je povinen chovat se ohleduplně, aby svým jednáním nezpůsobil úraz či jinou škodu sobě, provozovateli, či třetím osobám a nese plnou odpovědnost za škody způsobené svou činností v areálu.
Osoby mladší 10 let mohou do areálu pouze v doprovodu osoby starší 18 let.
Do areálu nemají přístup lidé v podnapilém stavu. V případě porušení tohoto ustanovení bude podnapilá osoba vykázána z areálu.
Každý návštěvník areálu je povinen udržovat veškeré jeho plochy a zařízení v pořádku a čistotě a k likvidaci odpadků použít k tomu určené nádoby.
Návštěvník svým vstupem do areálu uděluje svůj výslovný souhlas s tím, že fotografie, videozáznamy či filmy s jeho osobou, které budou pořízeny v průběhu jeho přítomnosti v areálu, smějí být použity dle uvážení provozovatele areálu, a to bez jakéhokoliv nároku návštěvníka na náhradu bez časového nebo prostorového omezení.
V případě zjištění jakékoliv závady v areálu je jeho návštěvník povinen neprodleně tuto závadu ohlásit provozovateli areálu.

V AREÁLU JE ZAKÁZÁNO
Kouření, konzumace alkoholických nápojů a užívání omamných a psychotropních látek.
Vstupovat se psy a jinými zvířaty.
Vjíždět motorovými vozidly.
Vnášet alkoholické či jinak omamné a psychotropní látky.
Vnášet skleněné obaly a podobné předměty, u nichž hrozí, že jejich poškozením vzniknou střepy nebo mohou zranit uživatele sportovišť a návštěvníky areálu.
Jakékoliv poškozování ploch, zařízení sportovišť nebo dalšího vybavení areálu.
Odkládání osobních věcí (batohy, oblečení apod.) na plochách jednotlivých sportovišť a na komunikaci procházející areálem.
Vnášet jakékoliv vlastní překážky nebo obdobné předměty.
Vstupovat na plochy sportovišť ve znečištěné obuvi a vstupovat na ně, pokud jich nebude využíváno k účelům, pro které jsou určena.
Přemisťování mobiliáře (lavičky, odpadkové koše apod.).
Malování, sprejování a vylepování plakátů a nálepek na plochy a zařízení areálu mimo sprejerskou zeď k tomu účelu určenou.
Stanování, nocování, rozdělávání ohně a používání pyrotechnických předmětů.
Užívání jednotlivých zařízení, pokud je jejich povrch namrzlý nebo kluzký, případně při zjištění závady na zařízení.
Používat hlasitou reprodukovanou hudbu rušící provoz areálu a jeho okolí.
Vnášet jakékoliv zbraně či ostré a jinak nebezpečné předměty.

Informace od nás

Smart info

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů

Chci se zaregistrovat

Aktuální počasí

dnes, středa 24. 7. 2024
slabý déšť 20 °C 14 °C
čtvrtek 25. 7. slabý déšť 19/12 °C
pátek 26. 7. jasno 22/11 °C
sobota 27. 7. skoro jasno 24/12 °C

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9
1
10 11 12 13 14
1
15 16 17 18 19 20 21
1
22 23 24 25 26 27
1
28
29 30 31 1
1
2 3 4

Mobilní aplikace v Obraze

Aplikace vám přináší přehled aktualit z webů vybraných obcí, upozorní vás na nově vložené zprávy, dozvíte se včas o pořádaných akcích, můžete si prohlédnout fotografie nebo dokumenty vyvěšené na úřední desce vybrané obce.