Město České Velenice
České Velenice
rozšířené vyhledávání

Sběrný dvůr

Sběrný dvůr
Sběrný dvůr je od 1. 3. 2021 nově v Hospodářském parku vedle solární elektrárny!
Sběrný dvůr provozuje ODPADY-JIH, spol. s r.o., která zajišťuje provoz, odvoz a odstranění odpadů.

Otevírací doba po celý rok

Pondělí: 15:00–18:00
Středa: 15:00–18:00
Pátek: 14:00–18:00
Sobota: 09:00–14:00

Provoz a podmínky ukládání odpadu na sběrném dvoře stanovuje, kromě zákonných předpisů, Provozní řád, který schvaluje Krajský úřad – Jihočeský kraj, odbor životního prostředí. Tento provozní řád je nutné dodržovat, jeho porušení může být pokutováno v řádu statisíců korun. Sběrný dvůr bude určen pro přebírání odpadů od obyvatel města České Velenice, které mají ve správním obvodu trvalé bydliště a od majitelů rekreačních budov ve správním obvodu obce, tedy pro obyvatele, kteří jsou na základě Obecně závazné vyhlášky o poplatku za svoz, třídění a nakládání s komunálními odpady poplatníky tohoto poplatku.

Podnikající fyzické osoby a podnikatelské subjekty mohou na sběrný dvůr ukládat odpady jen na základě samostatné smlouvy uzavřené s provozovatelem zařízení společností ODPADY-JIH, spol. s r.o..

Všechny odpady, včetně nebezpečných, se přijímají na sběrný dvůr zdarma, bez dalších poplatků. Všechny přijaté odpady se stávají majetkem společnosti a ta bude dále rozhodovat o jejich dalším využití a recyklaci. Části odpadů, které lze použít jako recyklovanou surovinu, bude společnost předávat nebo prodávat k dalšímu zpracování.

Pro provoz sběrného dvora a případné další zhodnocení odevzdaných odpadů je nutné odevzdávaný odpad vytřídit před jeho odevzdáním nebo v průběhu přijímání odpadu na sběrný dvůr podle následující tabulky, která do značné míry určuje i umístění odpadu na sběrném dvoře do připravených kontejnerů, vaků nebo mobilního skladu s nebezpečnými odpady.

Je bezpodmínečně nutné respektovat pokyny obsluhy sběrného dvora a obsluze sběrného dvora sdělit základní identifikační údaje osoby odevzdávající odpad a odhadem i jeho množství pro závaznou evidenci odpadů na sběrném dvoře.

Před odjezdem na sběrný dvůr již doma vytřiďte odevzdávaný odpad podle následující tabulky. Velkoobjemový odpad buď ještě doma rozbijete na menší částky (např. nábytek – skříně, gauče, stoly na jednotlivé díly, nebo si vezmete nářadí a rozebrání můžete provést v prostoru dvora, stará dřevěná okna můžete na sběrném dvoře upravit tak, že sklo opatrně vytlučete v kontejneru na sklo a dřevěné rámy odevzdáte do kontejneru na dřevo).

Po příjezdu do sběrného dvora zastavíte u kanceláře tak, aby mohli vyjíždět občané ze dvora, a počkáte na obsluhu dvora. Obsluha zaznamená Vaše jméno a adresu a porovná, zda jste poplatníkem poplatku v Českých Velenicích. Pokud z jakýchkoliv důvodů nejste, je obsluha povinna nepřijmout Vámi dovezený odpad na sběrný dvůr. Je možné přijmout odpad od cizích za poplatek.

Obsluha zkontroluje přivážený odpad a společně odhadnete jeho množství. Pokud bude odpad přivezen v uzavřených obalech, např. v pytlích, má obsluha povinnost zkontrolovat, zda je v pytli deklarovaný odpad, případně Vás upozorní na jeho další vytřídění. Poté dostanete pokyny, kam který odpad uložíte. Nebezpečný odpad bude ukládán za přímé asistence obsluhy. Je zakázáno vjíždět bez pokynu obsluhy na prostranství dvora a ukládat odpad před jeho zkontrolováním a evidováním.

Obsluha rozhoduje, který odpad přijme a který nepřijme.

Základní zásady pro odevzdávání odpadu jsou:

 • Odpad musí být roztříděn tak, aby vznikalo co nejmenší množství směsného odpadu. Tento směsný odpad nelze využít k další recyklaci a musí být draze skládkován.
 • Objemný odpad musí být rozbit nebo rozmontován tak, aby co nejvíce částí bylo možné použít na recyklaci a jen zbývající nepoužitelné části určeny ke skládkování. Obec dává možnost demontovat nebo rozbít objemné kusy v prostoru sběrného dvora – je ale nutné dbát bezpečnosti ostatních osob a udržování pořádku na vymezeném místě.
 • Plasty, krabice tetrapak a podobné objemné odpady – většinou obaly, musí být slisovány, sešlapány tak, abychom v kontejnerech neskladovali a neodváželi vzduch
 • Elektrospotřebiče, jak velké, tak malé, musí být kompletní, včetně přívodních kabelů. Elektrospotřebiče jsou velkým zdrojem recyklovatelných surovin a zdrojem příjmů od jejich zpracovatelů.  Vzhledem k tomu, že např. ledničky obsahují i nebezpečné látky, není možné je ukládat do jiných druhů odpadu a obsluha je oprávněna nepřijmout jejich části nebo nekompletní výrobek. Je nutné, aby ledničky byly s kompresorem, pračky s motory, televize nevybrakované a nerozbité.

Prosím, pamatujte na to, že zpracování a skládkování odpadů je velice drahé a složité. Další kontroly roztřídění odpadů budou provádět firmy, které budou odpady přebírat k dalšímu zpracování. Odpady, které nepřijmou, budeme muset draze skládkovat, zatímco za vytříděný odpad může obec získat další prostředky na celý systém provozování odpadového hospodářství. Navíc řádné hospodaření s odpady a jejich využití jako recyklovaných surovin uchrání přírodu a životní prostředí pro další generace.

Odpady přijímané ve Sběrném dvoře České Velenice (169.2 kB)


Kromě výše uvedeného roztřídění odpadů se na sběrném dvoře přijímá další odpad z domácností ke zpracování a recyklaci:

 • Alkalické baterie, baterie z domácích přístrojů NI-FE apod.
 • Zářivky trubicové i kulové
 • Úsporné žárovky a žárovky obsahující rtuť
 • Malé domácí spotřebiče:
 • rádia, televize, rekordéry, vařiče, žehličky, fény a podobně, ale musí být vždy nerozebrané a kompletní včetně přívodního kabelu.
 • Velké domácí spotřebiče:
 • Pračky, ledničky, mrazničky, sporáky apod., ale musí být vždy nerozebrané a kompletní včetně přívodního kabelu.

Více informací včetně druhů přijímaných odpadů a podmínek: Odpady (239.03 kB)

Za provozovatele sběrného dvora je zodpovědná osoba


Pro zvětšení klikni na obrázek

Informace od nás

Smart info

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů

Chci se zaregistrovat

Aktuální počasí

dnes, středa 24. 7. 2024
slabý déšť 20 °C 14 °C
čtvrtek 25. 7. slabý déšť 19/12 °C
pátek 26. 7. jasno 22/11 °C
sobota 27. 7. skoro jasno 24/12 °C

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9
1
10 11 12 13 14
1
15 16 17 18 19 20 21
1
22 23 24 25 26 27
1
28
29 30 31 1
1
2 3 4

Mobilní aplikace v Obraze

Aplikace vám přináší přehled aktualit z webů vybraných obcí, upozorní vás na nově vložené zprávy, dozvíte se včas o pořádaných akcích, můžete si prohlédnout fotografie nebo dokumenty vyvěšené na úřední desce vybrané obce.