Město České Velenice
České Velenice
rozšířené vyhledávání

Rada města


Organizační zařazení

Město České Velenice


Hlavní adresa

Revoluční 228
37810 České Velenice

Členové

Slíva Jaromír, Ing., MBA
Tel.: 384 794 201, 607 172 486
Člen rady
ČSSD

Chabiniok Pavel
Tel.: 384 758 014, 702 143 445
Člen rady
Pro Velenice-nezávislí

Kulhánek Petr, Ing.
Člen rady
Pro Velenice-nezávislí

Lužický David, Mgr.
Člen rady
Pro Velenice-nezávislí

Večeř Petr, Mgr.
Člen rady
Pro Velenice-nezávislí


Jednací řád rady

Čl. 1

Rada města se schází dle potřeby, zpravidla však jedenkrát za 14 dní. Jednání rady svolává starosta, v případě jeho nepřítomnosti jiný člen rady.

Čl. 2

Na každé jednání rady (vyjma mimořádného) obdrží členové rady písemné podklady nejpozději tři dny před jednáním.

Čl. 3

Program jednání rady stanovuje starosta. Předložený program bude při zahájení jednání radou odsouhlasen (rada může hlasováním program jednání doplnit nebo program jinak upravit).

Čl. 4

Schůzi rady města řídí předsedající (zpravidla ten, který radu svolal).

Čl. 5

O usnesení ke každému bodu jednání rada hlasuje. Výsledek hlasování je součástí zápisu.

Čl. 6

Zápis z jednání musí být vyhotovený do 7 dnů, přičemž zápis podepíše starosta a pověřený člen rady. Připomínky k zápisu mohou být vzneseny nejpozději na následujícím jednání rady.

Čl. 7

Kontrolu usnesení z předešlých jednání rady provádí starosta a místostarosta.

Srážkoměr

Srážkoměr
www.povodnovyportal.cz
Vyberte obec ,,České Velenice"

Hlášení rozhlasu

Hlášení rozhlasu

Fotogalerie

Fotogalerie

Videomagazín

Videomagazín

Mobilní aplikace v Obraze

Aplikace vám přináší přehled aktualit z webů vybraných obcí, upozorní vás na nově vložené zprávy, dozvíte se včas o pořádaných akcích, můžete si prohlédnout fotografie nebo dokumenty vyvěšené na úřední desce vybrané obce.