Zavřít menu

Rada města

Organizační zařazení
Město České Velenice

Hlavní adresa
Revoluční 228
37810 České Velenice

Členové

Jméno Funkce Telefon
Slíva Jaromír, Ing., MBA
ČSSD
člen rady 384 794 201
607 172 486
Chabiniok Pavel
Pro Velenice-nezávislí
člen rady

384 758 014
702 143 445

Kulhánek Petr, Ing.
Pro Velenice-nezávislí
člen rady  
Lužický David, Mgr.
Pro Velenice-nezávislí
člen rady  
Večeř Petr, Mgr.
Pro Velenice-nezávislí
člen rady  

Jednací řád rady


Čl. 1

Rada města se schází dle potřeby, zpravidla však jedenkrát za 14 dní. Jednání rady svolává starosta, v případě jeho nepřítomnosti jiný člen rady.

Čl. 2

Na každé jednání rady (vyjma mimořádného) obdrží členové rady písemné podklady nejpozději tři dny před jednáním.

Čl. 3

Program jednání rady stanovuje starosta. Předložený program bude při zahájení jednání radou odsouhlasen (rada může hlasováním program jednání doplnit nebo program jinak upravit).

Čl. 4

Schůzi rady města řídí předsedající (zpravidla ten, který radu svolal).

Čl. 5

O usnesení ke každému bodu jednání rada hlasuje. Výsledek hlasování je součástí zápisu.

Čl. 6

Zápis z jednání musí být vyhotovený do 7 dnů, přičemž zápis podepíše starosta a pověřený člen rady. Připomínky k zápisu mohou být vzneseny nejpozději na následujícím jednání rady.

Čl. 7

Kontrolu usnesení z předešlých jednání rady provádí starosta a místostarosta.