Zavřít menu

VU3V

Virtuální Univerzita třetího věku (VU3V)

Konsultační středisko České Velenice
(Městská knihovna České Velenice – areál ZŠ)

 

ZÁKLADNÍ INFORMACE:

4. 9. 2012 – 25. 9. 2012 – Pilotní kurz Astronomie (7 studentů)
2. 10. 2012 – 11. 12. 2012 – Semestrální kurz Etika jako východisko z krize společnosti (7 studentů)
5. 2. 2013 – 16. 4. 2013 – Semestrální kurz Historie a současnost české myslivosti (9 studentů)
12. 2. 2013 – 23. 4. 2013 – Semestrální kurz Čínská medicína v naší zahrádce (8 studentů)
1. 10. 2013 – 10. 12. 2013 – Semestrální kurz Kouzelná geometrie (9 studentů)
8. 10. 2013 – 17. 12. 2013 – Semestrální kurz Dějiny oděvní kultury (9 studentů)
4. 2. 2014 – 17. 4. 2014 – Semestrální kurz Lesnictví (10 studentů)
11. 2. 2014 – 22. 4. 2014 – Semestrální kurz Umění rané renesance v Itálii (4 studenti)
13. 5. 2014 – Promoce (8 studentů)
30. 9. 2014 – 16. 12. 2014 – Semestrální kurz Potraviny a spotřebitel (13 studentů)
3. 2. 2015 – 14. 4. 2015 – Semestrální kurz Barokní architektura v Čechách (13 studentů)
29. 9. 2015 - 8. 12. 2015 - Semestrální kurz Lidské zdraví (15 studentů)
2. 2. 2016 - 12. 4. 2016 - Semestránílní kurz Život a dílo Michelangela Buonarroti (14 studentů)

Kurzy VU3V se v KS České Velenice konají vždy v úterý od 9:00 hodin (v dané termíny).

Na první dvě přednášky každého kurzu mohou zájemci přijít vždy bez přihlášení, nemusí platit poplatek za kurz a návštěvy těchto dvou přednášek mohou být zcela nezávazné.

Poplatek za kurz činí 200,- Kč – 300,- Kč / dle vybraného kurzu. Kurz obsahuje vždy 6 přednášek (kromě pilotního kurzu Astronomie).

Kurzy se v Městské knihovně České Velenice konají na základě smlouvy mezi Českou zemědělskou univerzitou v Praze a Městem České Velenice.

Kontakt na organizátorky v Českých Velenicích:

Martina Kubatová (Městská knihovna České Velenice) knihovna@velenice.cz, tel.: 384 794 212
Jana Šubrtová, DiS. (Informační centrum České Velenice) jsubrtova@meu.velenice.cz, tel.: 384 758 025, 602 377 111 

Internetový portál využívaný při výuce studenty a lektory: www.e-senior.cz

PODROBNÉ INFORMACE O PROBĚHLÝCH KURZECH:

ZS 2012/2013
Pilotní kurz Astronomie
Počet studentů: 7 (3 muži a 4 ženy)

Přednášky kurzu Astronomie:

 • 4. 9. 2012 – Sluneční hodiny I. (od antiky po středověk)
 • 11. 9. 2012 – Sluneční hodiny II. (od renesance po současnost)
 • 18. 9. 2012 – Velcí astronomové Evropy I.
 • 25. 9. 2012 – Velcí astronomové Evropy II.

ZS 2012/2013
Semestrální kurz Etika jako východisko z krize společnosti
Počet studentů: 7 (3 muži a 4 ženy)

Přednášky kurzu Etika jako východisko z krize společnosti:

 • 2. 10. 2012 – Etika je slovo, slušnost je čin
 • 16. 10. 2012 – Tři velikáni na úsvitu
 • 30. 10. 2012 – Je naše svědomí věštírna?
 • 13. 11. 2012 – Ctnost jako trvalý dobrý zvyk
 • 27. 11. 2012 – Člověk hledá smysl života
 • 11. 12. 2012 – Etická výchova pro naše děti

LS 2012/2013
Semestrální kurz Historie a současnost české myslivosti
Počet studentů: 9 (4 muži a 5 žen)

Přednášky kurzu Historie a současnost české myslivosti:

 • 5. 2. 2013 – Od tradic k současnosti
 • 19. 2. 2013 – Co je to zvěř
 • 5. 3. 2013 – Prase divoké, horký brambor naší myslivosti
 • 19. 3. 2013 – Chlouba české myslivosti – obornictví
 • 2. 4. 2013 – Velké šelmy
 • 16. 4. 2013 – Kam kráčí myslivecký výzkum

LS 2012/2013
Semestrální kurz Čínská medicína v naší zahrádce
Počet studentů: 8 (3 muži a 5 žen)

Přednášky kurzu Čínská medicína v naší zahrádce:

 • 12. 2. 2013 – Úvod do tradiční čínské medicíny
 • 26. 2. 2013 – Léčivé rostliny čínské medicíny I.
 • 12. 3. 2013 – Léčivé rostliny čínské medicíny II.
 • 26. 3. 2013 – Léčivé rostliny čínské medicíny III.
 • 9. 4. 2013 – Léčivé rostliny čínské medicíny IV.
 • 23. 4. 2013 – Domácí využití TČM

ZS 2013/2014
Semestrální kurz Kouzelná geometrie
Počet studentů: 9 (3 muži a 6 žen)

Přednášky kurzu Kouzelná geometrie:

 • 1. 10. 2013 – Několik pohledů na kružnici a kouli
 • 15. 10. 2013 – Mnohoúhelníky a mnohostěny
 • 29. 10. 2013 – Geometrie a architektura v dobách minulých
 • 12. 11. 2013 – Geometrie a moderní architektura
 • 26. 11. 2013 – Ornamenty
 • 10. 12. 2013 – Geometrie v živé přírodě

ZS 2013/2014
Semestrální kurz Dějiny oděvní kultury
Počet studentů: 9 (3 muži a 6 žen)

Přednášky kurzu Dějiny oděvní kultury:

 • 8. 10. 2013 – Cestou pravěkého lovce až k úpatí pyramid
 • 22. 10. 2013 – Počátky klasické evropské kultury
 • 5. 11. 2013 – Všechny cesty vedou do Říma
 • 19. 11. 2013 – Cesty byzantské a křesťanské středověké kultury
 • 3. 12. 2013 – Ve stínu lomeného oblouku
 • 17. 12. 2013 – Oděv evropské renesance

LS 2013/2014
Semestrální kurz Lesnictví
Počet studentů: 10 (4 muži a 6 žen)

Přednášky kurzu Lesnictví:

 • 4. 2. 2014 – Lesnictví
 • 18. 2. 2014 – Lesnická typologie
 • 4. 3. 2014 – Les a voda
 • 18. 3. 2014 – Hospodářská úprava lesů
 • 1. 4. 2014 – Základy lesní těžby a soustřeďování dříví
 • 17. 4. 2014 – Pilařské zpracování dřeva

LS 2013/2014
Semestrální kurz Umění rané renesance v Itálii
Počet studentů: 4 (1 muž a 3 ženy)

Přednášky kurzu Umění rané renesance v Itálii:

 • 11. 2. 2014 – Počátky, principy a objevy rané renesance
 • 25. 2. 2014 – Filippo Brunelleschi
 • 11. 3. 2014 – Masaccio
 • 25. 3. 2014 – Donatello
 • 8. 4. 2014 – Sandro Botticelli
 • 22. 4. 2014 – Andrea del Verrocchio

13. 5. 2014 – Promoce VU3V

V úterý 13. května 2014 se 8 studentů (3 muži a 5 žen) z našeho KS zúčastnili promoce na České zemědělské univerzitě v Praze, která se konala v aule provozně ekonomické fakulty. 8 studentů tedy promocí úspěšně zakončilo přednáškový cyklus Virtuální U3V „Svět okolo nás“. Studenti obdrželi osvědčení absolutoriu. Někteří studenti pokračují, i po dosažení všech 6 kurzů nutných k absolutoriu, v dalším studiu v našem KS České Velenice

Fotky z promoce:

Studenti KS České Velenice
Studenti KS České Velenice


První absolventi kurzů VU3V v KS České Velenice
První absolventi kurzů VU3V v KS České VelenicePrvní absolventi kurzů VU3V v KS České Velenice

 

ZS 2014/2015
Semestrální kurz Potraviny a spotřebitel
Počet studentů: 13 (1 muž a 12 žen)

Přednášky kurzu Potraviny a spotřebitel:
30. 9. 2014 – Bezpečnost potravin
14. 10. 2014 – Kvalita potravin
4. 11. 2014 – Označování potravin
18. 11. 2014 – Potraviny živočišného původu
2. 12. 2014 – Potraviny rostlinného původu
16. 12. 2014 – Nové trendy ve spotřebě potravin


LS 2014/2015
Semestrální kurz Barokní architektura v Čechách
Počet studentů: 13 (1 muž a 12 žen)

Přednášky kurzu Barokní architektura v Čechách:

 • 3. 2. 2015 – Barokní architektura 17. a 18. století v Čechách: vývoj, osobnosti, styly
 • 17. 2. 2015 – Carlo Lurago a přísný styl raného baroka
 • 3. 3. 2015 – Jean Baptiste Mathey a římský barokní klasicismus
 • 17. 3. 2015 – Kryštof Dientzenhofer a skupina radikálních staveb kolem r. 1700
 • 31. 3. 2015 – Jan Blažej Santini-Aichel a fenomén barokní gotiky
 • 14. 4. 2015 – Kilián Ignác Dientzenhofer a bravurní variace pozdního baroka

ZS 2015/2016
Semestrální kurz Lidské zdraví
Počet studentů: 15 (2 muži a 13 žen)

Termíny kurzu Lidské zdraví:

 • 29. 9. 2015 – Základní pojmy v lékařství aneb Jak naše tělo funguje či nefunguje
 • 13. 10. 2015 – Základní pojmy v lékařství aneb Jak naše tělo funguje či nefunguje II.
 • 27. 10. 2015 – Nervová soustava a její choroby
 • 10. 11. 2015 – Nemoci stáří – "proti věku není léku"
 • 24. 11. 2015 – Nejzávažnější choroby
 • 8. 12. 2015 – Nejzávažnější choroby – pokračování

LS 2015/2016
Semestrální kurz Život a dílo Michelangela Buonarroti
Počet studentů: 14 (1 muž a 13 žen)

Přednášky kurzu Život a dílo Michelangela Buonarroti:

 • 2. 2. 2016 – Umělcovo mládí, školení a rané dílo
 • 16. 2. 2016 – Nejslavnější socha světa a sochařovo dílo po roce 1500
 • 1. 3. 2016 – Náhrobek papeže Julia II. della Rovere
 • 15. 3. 2016 – Malby v Sixtinské kapli
 • 29. 3. 2016 – Nová sakristie
 • 12. 4. 2016 – Sochařovo pozdní dílo a křesťanská reformace