Zavřít menu

Tipy na cyklovýlety

Cyklotrasa č.1
České Velenice > Nová Ves nad Lužnicí > Hranice >  Obora > Vyšné > České Velenice

Obtížnost: lehká, úseky středně obtížné
Značení: silniční
Komunikace: silnice II. a III.tř., účelové komunikace
Povrch: asfalt, panely, zpevněný povrch
Vhodné pro všechny typy bicyklů
Délka trasy : 32 km

Začínáme na cyklostezce č. 341, která nás zavede do lesa kolem Josefského rybníku. Poté se dostaneme na bývalou cestu podél ostnatých drátů. V Nové Vsi na křižovatce před mostem se dáme po č. 1013, která nás dovede k vlakovému nádraží, přejedeme koleje a po cca 2 km odbočíme na č. 1012 (2). Lesní cestou se dostaneme až do Dvorů nad Lužnicí. Při výjezdu na hlavní silnici odbočíme doleva a dáme se směrem na Trpnouze / Hranice (3). Na křižovatce za vesnicí (4) se dáme doleva a po cca kilometru odbočíme doprava na Oboru (5). Dále se dostaneme do vesnice Vyšné, kde se napojíme na č. EV13 po které se dostaneme zpět do Českých Velenic.


Cyklotrasa č.2 – na kole do Třeboně a zpět
České Velenice > Nová Ves nad Lužnicí > Dvory nad Lužnicí > Suchdol nad Lužnicí > Benátky > Třeboň > a zpět

Obtížnost: lehká, úseky středně obtížné
Značení: silniční
Komunikace: silnice II. a III.tř., účelové komunikace
Povrch: asfalt, panely, zpevněný povrch
Vhodné pro všechny typy bicyklů
Délka trasy : 72 km

Začínáme na cyklostezce č. 341, která nás zavede do lesa kolem Josefského rybníku. Poté se dostaneme na bývalou cestu podél ostnatých drátů. V Nové Vsi na křižovatce před mostem se dáme po č. 1013, která nás dovede k vlakovému nádraží, přejedeme koleje a po cca 2 km odbočíme na č. 1012 (2). Lesní cestou se dostaneme až do Dvorů nad Lužnicí (3). Při výjezdu na hlavní silnici odbočíme doprava a budeme pokračovat stále po č. 1012. Po příjezdu do Suchdola nad Lužnicí, u školy mají výbornou točenou zmrzlinu (4), se dáme směrem na Benátky (5). Projedeme okolo Cepských rybníků a na hlaví silnici se dáme směrem na Majdalenu (6) po cyklostezce č. 1212. Zhruba po dvou kilometrech odbočíme doprava na cyklostezku č. 122 (Třeboňská cesta (7)) a po té dojedeme až na hráz Opatovského rybníka. Odtud už je to kousek k Schwarzenberské hrobce nebo na třeboňské náměstí. Tou samou cestou se vrátíme zpět, kdo nemá sílu může použít vlak :).


Cyklotrasa č.3 – Vitorazská jízda 2018
České Velenice > Nová Ves nad Lužnicí > Halámky – pískovny > Spáleniště > Nová Huť > Staňkov > Chlum u Třeboně > Klikov > Rapšach > Halámky – celnice > Breitensee (A) > Hospodářský park > České Velenice

Obtížnost: lehká, úseky středně obtížné
Značení: silniční
Komunikace: silnice II. a III.tř., účelové komunikace
Povrch: asfalt, zpevněný povrch
Vhodné pro všechny typy bicyklů
Délka trasy : 62 km

Začínáme na cyklostezce č. 341, která nás zavede do lesa kolem Josefského rybníku. Poté se dostaneme na bývalou cestu podél ostnatých drátů. V Nové Vsi na křižovatce před mostem se dáme doprava stále po č. 341, která nás povede přes Krabonoš (1) až k pískovnám (2) (3), kde budeme muset kousek po hlavní silnici. Stále se držíme po č. 341, projedeme křižovatkou Spáleniště – hájovna, Tokániště, Nová Huť (4). Cca 2 km za Novou hutí po prudkém sjezdu odbočíme vlevo na č. 1005 (5). U restaurace Medenice se dáme doprava. Po kilometru se napojíme na č. 1010, která nás dovede až na Staňkov, kde si za obecním úřadem po levé straně můžeme odpočinout v restauraci U Sumečka (6). Jsme zhruba v polovině cesty. Po modré, která kopíruje rybník Hejtman se dostaneme na č. 1014 směr Chlum u Třeboně. Z Chlumu pojedeme po č. 1011, u benzínky odbočíme doleva na Klikov. Z Klikova pojedeme po č. 1012 směrem na Františkov. U hospody, kde se dá dobře odpočinout, pokračujeme po silnici III. tř. směr Rapšach (7). Po vjezdu na Rapšach u kostela pojedeme vlevo směr Spáleniště, kde se napojíme na č. 341 a pojedeme zpět na Halámky. Na hlavní silnici se dáme doleva a pojedeme až na přechod na rakouskou stranu, kde prudce odbočíme doprava a po hlavní pojedeme přes Breitensee (A) až k Hospodářskému parku, přes který se dostaneme zpět do Českých Velenic.


Cyklotrasa č.4 – Rozhledny v Rakousku
České Velenice > Gmünd > Blockheide > Großeibenstein > Eugenia > Schrems > Himmelsleiter > Gebharts > Langschwarza > Pürbach > Hoheneich > Gmünd > České Velenice

Obtížnost: lehká, úseky středně obtížné, obtížné
Značení: silniční
Komunikace: silnice II. a III.tř., účelové komunikace
Povrch: asfalt, zpevněný povrch, lesní cesty
Vhodné pro všechny typy bicyklů
Délka trasy : 37 km

Tentokrát se vydáme do Rakouska a zastavíme se na dvou rozhlednách. Začínáme před Infocentrem v Českých Velenicách, odtud se dáme přes pěší přechod do Rakouska. Před železničním přejezdem se dáme doleva po cyklostezce, která vede podél úzkokolejky. Budeme stále sledovat značku kola(2). Na křižovatce v dolíku se dáme doleva a hned doprava, přejedeme přes most a mezi domy do kopce. Zde je už všude značení „Naturpark Blockheide“. Na rozhlednu se platí vstupné 3€. Dále pokračujeme po č. 630 přes Großeibenstein kde jedeme po místní komunikaci a na konci zástavby najedeme na zpevněnou lesní cestu. Na rozcestníku u rybníka se dáme doprava, stále po č. 630, až k hlavní silnici, kterou přejedeme. Odtud je asi dva kilometry cesta trochu tankodrom, ale s trochou opatrnosti se dá přejet. Vyjedeme u vesnice Eugenia stále č. 630, ale po odbočení doleva se po přejetí mostu dáme vpravo. Po této cestě se dostaneme až do Schremsu, který musíme projet až k přírodnímu koupališti Moorbad, UnterWasserReich a dále pokračujeme po značkách k rozhledně Himmelsleiter. Ta je zdarma. Odtud dále pokračujeme po modré trace č. 3 až do vesnice Gebharts, kde se napojíme na značenou cyklotrasu W/4 Waldviertel Radweg, po které se dostaneme zpět do Gmündu a poté až do Českých Velenic.