Zavřít menu

Úřední deska - stav ke dni 29.1.2020

Kamenná úřední deska je umístěna na budově MÚ České Velenice na adrese Revoluční 228, 378 10 České Velenice."Elektronická Úřední deska", která vyhovuje dle zákona č. 500/2004 Sb. - správnímu řádu a je shodná svým obsahem běžné kamenné Úřední desce.

Upozornění: Na úřední desce obce se nacházejí jen ty dokumenty, které podléhají zákonné lhůtě o zveřejnění. Po datu platnosti Úřední desky se dokumenty přesouvají do tzv. "Archivu úřední desky".

Název dokumentu Vyvěšeno Datum sejmutí
Dispozice majetku města
Záměr prodeje pozemků p.č. 2245/5 a 2325/38 v k.ú. České Velenice PDF, 472,2 kB
20.1.2020 10.2.2020
Nabídka volného bytu k pronájmu PDF, 1023,2 kB
16.1.2020 3.2.2020
Záměr pronájmu bytů v KoDuS čp. 216 PDF, 658,8 kB
16.1.2020 3.2.2020
Záměr změny smlouvy o nájmu prostor sloužícího k podnikání č. 13/18/NP PDF, 433,6 kB
16.1.2020 3.2.2020
Záměr změny smlouvy o nájmu prostor sloužícího k podnikání č. 13/15/NP PDF, 435,6 kB
16.1.2020 3.2.2020
 
Finanční záležitosti
ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE-individuální DOCX, 14,6 kB
21.11.2019 18.1.2021
PROGRAM POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ V ROCE 2020 DOCX, 29,2 kB
21.11.2019 18.1.2021
VYÚČTOVÁNÍ DOTACE DOCX, 13,1 kB
21.11.2019 18.1.2021
ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE- pro sportovní komisi DOCX, 14,7 kB
21.11.2019 18.1.2021
ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE - žádost pro kulturní komisi DOCX, 16,3 kB
21.11.2019 18.1.2021
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ARCHA Borovany, o.p.s. PDF, 1,4 MB
30.9.2019 31.8.2022
Aktualizace střednědobého výhledu rozpočtu Města České Velenice 2020 - 2021 PDF, 365,3 kB
9.9.2019 31.12.2020
SPOM - Zpráva o výsledku přezkoumání za rok 2018 PDF, 3,6 MB
4.7.2019 30.6.2020
SPOM - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2018 PDF, 3,6 MB
4.7.2019 31.7.2020
Závěrečný účet Svazku Vitorazsko za rok 2018 PDF, 17,6 MB
30.5.2019 30.6.2020
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro Temperi, o.p.s. - 2019 PDF, 182,9 kB
15.2.2019 31.1.2022
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace Domov seniorů České Velenice - 2019 PDF, 185,2 kB
15.2.2019 31.1.2022
SPOM - Střednědobý výhled rozpočtu 2020 - 2021 PDF, 30,7 kB
4.1.2019 31.12.2021
SPOM - ROZPOČET 2019 PDF, 50,1 kB
4.1.2019 31.1.2020
SPOM - údaje pro vyplnění výkazu SEZNAM - za rok 2018 PDF, 84,1 kB
4.1.2019 31.1.2020
SPOM - rozpočtové opatření č. 2 2018 PDF, 27,3 kB
4.1.2019 31.1.2020
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na rok 2020 a 2021 Svazku obcí Vitorazsko PDF, 715,8 kB
16.11.2018 31.12.2021
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace -TJ Lokomotiva z.s. PDF, 1,3 MB
6.8.2018 5.8.2021
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace TJ Lokomotiva z. s. PDF, 159,2 kB
3.7.2018 3.7.2021
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace Domov seniorů České Velenice PDF, 158,5 kB
16.4.2018 20.4.2021
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace Římskokatolická farnost České Velenice PDF, 1,3 MB
16.4.2018 20.4.2021
Veřejnoprávní sml.o poskytnutí dotace,Temperi, o.p.s. PDF, 305,2 kB
29.1.2018 28.1.2021
SPOM - Střednědobý výhled rozpočtu 2019 - 2020 PDF, 26,5 kB
8.1.2018 31.12.2020
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - Domov seniorů PDF, 460,8 kB
2.6.2017 18.6.2020
Smlouva o poskytnutí dotace Temperi, o.p.s. PDF, 426,6 kB
15.3.2017 20.3.2020
Smlouva o poskytnutí dotace TJ Lokomotiva, z. s. PDF, 291,8 kB
20.2.2017 23.3.2020
VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O POSKYTNUTÍ NÁVRATNÉ FINANČNÍ VÝPOMOCI PDF, 221,4 kB
8.2.2017 10.2.2020
 
Ostatní dokumenty
Změna organizace provozu mateřských škol v měsících červenci a srpnu 2020 PDF, 387,5 kB
23.1.2020 22.8.2020
Nová osvobození od daně z pozemků od roku 2020 PDF, 880,8 kB
17.1.2020 30.6.2020
Podávání žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání PDF, 438,1 kB
18.12.2019 7.5.2020
Zápis k povinné školní docházce do Základní školy České Velenice PDF, 626,6 kB
18.12.2019 24.4.2020
VEŘEJJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY PDF, 243,1 kB
13.12.2019 31.12.2022
Organizace provozu mateřských škol v době prázdnin 2019-2020 PDF, 337,8 kB
2.9.2019 10.4.2020
Přerušení provozu školní družiny 2019-2020 PDF, 67,1 kB
21.8.2019 31.8.2020
Výše úplaty za předškolní vzdělávání PDF, 93 kB
5.6.2019 31.8.2020
Obecně závazná vyhláška č. 2/2018, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejné prostranství ve městě PDF, 2,7 MB
17.12.2018  
Obecně závazná vyhláška č. 3/2018 o místních poplatcích PDF, 6,6 MB
17.12.2018  
GDPR-velenice PDF, 83,5 kB
25.5.2018  
Elektronická evidence tržeb PDF, 117,8 kB
21.6.2016 1.7.2025
Směrnice pro promíjení úroků z prodlení nájemncům bytů PDF, 619,6 kB
19.4.2016 19.5.2022
 
Rozpočet města
Rozpočet Města České Velenice na rok 2020 XLS, 71 kB
10.12.2019 31.12.2020
Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2021-2022 XLSX, 15,7 kB
10.12.2019 31.12.2020
Rozpočet Sociálního fondu na rok 2020 DOCX, 12,8 kB
10.12.2019 31.12.2020
 
Veřejná vyhláška
Informace o podání návrhu veřejnoprávní smlouvy - Změna stavby - přístavba a nástavba objektu hotelu č. p. 348 PDF, 1,1 MB
29.1.2020 7.2.2020
Veřejná vyhláška o oznámení možnosti převzít písemnost PDF, 70 kB
22.1.2020 7.2.2020
Veřejná vyhláška - Společné jednání o návrhu územního plánu České Velenice PDF, 238 kB
20.1.2020 16.3.2020
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY PDF, 1,3 MB
2.9.2019 31.12.2022
 
Závěrečný účet města České Velenice
Příloha číslo 5 k vyhlášce č. 410-2009 Sb. PDF, 1,2 MB
21.5.2019 30.6.2020
Výkaz zisku a ztráty PDF, 81,8 kB
21.5.2019 30.6.2020
Výsledek hospodaření příspěvkové organizace Školní jídelny České Velenice PDF, 7,4 MB
21.5.2019 30.6.2020
Výsledek hospodaření příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola České Velenice PDF, 1,6 MB
21.5.2019 30.6.2020
Tvorba a čerpání sociálního fondu -tabulka XLSX, 12,8 kB
21.5.2019 30.6.2020
Tabulky finančního vypořádání přijatých dotací v roce 2018 PDF, 629,8 kB
21.5.2019 30.6.2020
Rozvaha PDF, 89,1 kB
21.5.2019 30.6.2020
Přehled neivestičních tranferů poskytnutých v roce 2018 PDF, 338,7 kB
21.5.2019 30.6.2020
Hodnotící zpráva za rok 2018 za Město České Velenice PDF, 1,4 MB
21.5.2019 30.6.2020
FIN 2-12 M - Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků ... PDF, 489,9 kB
21.5.2019 30.6.2020
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2018 města České Velenice PDF, 4,5 MB
21.5.2019 30.6.2020
Hodnotící zpráva za rok 2018 za Město České Velenice PDF, 1,4 MB
21.5.2019 30.6.2020
 
Nezařazené dokumenty
Technické podmínky pro zásahy do povrchů komunikací PDF, 5,4 MB 27.9.2018