Zavřít menu

Úřední deska - stav ke dni 24.5.2019

Kamenná úřední deska je umístěna na budově MÚ České Velenice na adrese Revoluční 228, 378 10 České Velenice."Elektronická Úřední deska", která vyhovuje dle zákona č. 500/2004 Sb. - správnímu řádu a je shodná svým obsahem běžné kamenné Úřední desce.

Upozornění: Na úřední desce obce se nacházejí jen ty dokumenty, které podléhají zákonné lhůtě o zveřejnění. Po datu platnosti Úřední desky se dokumenty přesouvají do tzv. "Archivu úřední desky".

Název dokumentu Vyvěšeno Datum sejmutí
Dispozice majetku města
Záměr pronájmu části p.č. 1791/1 - k.ú. České Velenice PDF, 536,9 kB 21.5.2019 6.6.2019
Záměr pronájmu části p.č. 1067/14 poz. 15 - k.ú. České Velenice PDF, 551,7 kB 21.5.2019 6.6.2019
Záměr pronájmu části p.č. 1091/113 poz. 28 - k.ú. České Velenice PDF, 523,5 kB 21.5.2019 6.6.2019
Záměr pronájmu části p.č. 1067/14 poz. 6 - k.ú. České Velenice PDF, 543,1 kB 21.5.2019 6.6.2019
Záměr pronájmu části p.č. 1799 - k.ú. České Velenice PDF, 535,8 kB 21.5.2019 6.6.2019
 
Finanční záležitosti
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro Temperi, o.p.s. - 2019 PDF, 182,9 kB 15.2.2019 31.1.2022
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace Domov seniorů České Velenice - 2019 PDF, 185,2 kB 15.2.2019 31.1.2022
Rozpočtové opatření č. 4-2019 vlastní PDF, 183,4 kB 13.2.2019 31.12.2019
SPOM - Střednědobý výhled rozpočtu 2020 - 2021 PDF, 30,7 kB 4.1.2019 31.12.2021
SPOM - ROZPOČET 2019 PDF, 50,1 kB 4.1.2019 31.1.2020
SPOM - údaje pro vyplnění výkazu SEZNAM - za rok 2018 PDF, 84,1 kB 4.1.2019 31.1.2020
SPOM - rozpočtové opatření č. 2 2018 PDF, 27,3 kB 4.1.2019 31.1.2020
ČEVAK- Změna ceny pro vodné a stočné PDF, 276,9 kB 3.1.2019 31.12.2019
Sazby poplatků za komunální odpad na rok 2019 DOCX, 16,4 kB 1.1.2019 31.12.2019
Program poskytování dotací na podporu volnočasových aktivit v roce 2019 PDF, 509,3 kB 14.12.2018 31.12.2019
Rozpočet sociálního fondu na rok 2019 PDF, 150,1 kB 23.11.2018 31.12.2019
Střednědobý výhled rozpočtu Města České Velenice na roky 2020 - 2021 XLSX, 15,4 kB 23.11.2018 31.12.2019
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na rok 2020 a 2021 Svazku obcí Vitorazsko PDF, 715,8 kB 16.11.2018 31.12.2021
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace -TJ Lokomotiva z.s. PDF, 1,3 MB 6.8.2018 5.8.2021
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace TJ Lokomotiva z. s. PDF, 159,2 kB 3.7.2018 3.7.2021
Závěrečný účet Svazku Vitorazsko za rok 2017 PDF, 751,9 kB 20.6.2018 30.6.2019
Vyúčtování dotace DOCX, 13,1 kB 11.6.2018 31.12.2019
ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE-individuální DOCX, 14,6 kB 11.6.2018 31.12.2019
ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE - žádost pro kulturní komisi DOCX, 16,1 kB 11.6.2018 31.12.2019
ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE- pro sportovní komisi DOCX, 14,7 kB 11.6.2018 31.12.2019
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace Domov seniorů České Velenice PDF, 158,5 kB 16.4.2018 20.4.2021
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace Římskokatolická farnost České Velenice PDF, 1,3 MB 16.4.2018 20.4.2021
Veřejnoprávní sml.o poskytnutí dotace,Temperi, o.p.s. PDF, 305,2 kB 29.1.2018 28.1.2021
SPOM - Střednědobý výhled rozpočtu 2019 - 2020 PDF, 26,5 kB 8.1.2018 31.12.2020
Schválený střednědobý výhled rozpočtu Svazku obcí Vitorazsko na r. 2019-2020 PDF, 835,3 kB 1.1.2018 31.12.2019
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - Domov seniorů PDF, 460,8 kB 2.6.2017 18.6.2020
Smlouva o poskytnutí dotace Temperi, o.p.s. PDF, 426,6 kB 15.3.2017 20.3.2020
Smlouva o poskytnutí dotace TJ Lokomotiva, z. s. PDF, 291,8 kB 20.2.2017 23.3.2020
VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O POSKYTNUTÍ NÁVRATNÉ FINANČNÍ VÝPOMOCI PDF, 221,4 kB 8.2.2017 10.2.2020
Smlouva o poskytnutí dotace TJ Lokomotiva PDF, 197,1 kB 7.7.2016 8.7.2019
Smlouva o poskytnutí dotace Domov seniorů 2 PDF, 198,6 kB 25.5.2016 26.6.2019
 
Ostatní dokumenty
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie PDF, 72,5 kB 15.5.2019 6.6.2019
Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za rok 2018 PDF, 794,4 kB 30.4.2019 1.6.2019
Elektronická dražební vyhláška - Usnesení PDF, 598,4 kB 18.4.2019 29.5.2019
Změna organizace provozu mateřských škol v měsících červenci a srpnu 2019 PDF, 99,9 kB 5.3.2019 24.8.2019
Obecně závazná vyhláška č. 2/2018, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejné prostranství ve městě PDF, 2,7 MB 17.12.2018  
Obecně závazná vyhláška č. 3/2018 o místních poplatcích PDF, 6,6 MB 17.12.2018  
Organizace provozu mateřských škol v době prázdnin ve školním roce 2018/2019 PDF, 83,1 kB 13.9.2018 30.6.2019
Elektronická evidence tržeb PDF, 117,8 kB 21.6.2016 1.7.2025
Směrnice pro promíjení úroků z prodlení nájemncům bytů PDF, 619,6 kB 19.4.2016 19.5.2022
 
Rozpočet města
Rozpočtové opatření číslo 7 - 2019 vlastní BMP, 11,1 MB 29.4.2019 31.12.2019
Rozpočtové opatření číslo 6 - 2019 vlastní PDF, 270,4 kB 17.4.2019 31.12.2019
Rozpočtové opatření číslo 5 - 2019 - vlastní PDF, 253,7 kB 27.3.2019 31.12.2019
Rozpočtové opatření číslo 4 - 2019 -vlastní PDF, 184 kB 13.2.2019 31.12.2019
Rozpočtové opatření číslo 3 - 2019 - vlastní PDF, 187,2 kB 31.1.2019 31.12.2019
Rozpočtové opatření číslo 2 - 2019 - povinné PDF, 175,9 kB 31.1.2019 31.12.2019
Rozpočtové opatření číslo 1 - 2019 - vlastní PDF, 183,2 kB 29.1.2019 31.12.2019
Rozpočet Města České Velenice na rok 2019 XLS, 116,5 kB 18.12.2018 31.12.2019
 
Veřejná vyhláška
Oznámení zahájení územního řízení o umístění stavby veřejnou vyhláškou - "INS_FTTH_CZ_0596_České Velenice etapa 2" PDF, 1,4 MB 15.5.2019 30.5.2019
Oznámení zahájení územního řízení o umístění stavby veřejnou vyhláškou - "INS_FTTH_CZ_0596_České Velenice etapa1" PDF, 1,2 MB 13.5.2019 28.5.2019
Veřejná vyhláška PDF, 356,5 kB 24.4.2019 28.5.2019
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy PDF, 685,6 kB 4.4.2019 31.12.2019
 
Volby
Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu PDF, 137,1 kB 9.5.2019 27.5.2019
VOLBY 2019 - Informace PDF, 74,3 kB 9.4.2019 26.5.2019
VOLBY 2019 PDF, 249,6 kB 25.3.2019 26.5.2019
 
Závěrečný účet města České Velenice
FIN212M0000000653 PDF, 466,3 kB 17.5.2018 30.6.2019
Hodnotící zpráva za rok 2017 PDF, 728,9 kB 17.5.2018 30.6.2019
PRILOHA0000000650 PDF, 1,2 MB 17.5.2018 30.6.2019
Přehled neinvestičních transferů poskytnutých v r. 2017 PDF, 166,9 kB 17.5.2018 30.6.2019
ROZVAHA0000000643 PDF, 83,8 kB 17.5.2018 30.6.2019
Tabulky finančního vypořádání přijatých dotací 2017 PDF, 390,4 kB 17.5.2018 30.6.2019
Tvorba a čerpání sociál. fondu v r. 2017 PDF, 191,9 kB 17.5.2018 30.6.2019
Výsledek hospodaření příspěvkové organizace Školní jídelny PDF, 1,6 MB 17.5.2018 30.6.2019
Výsledek hospodaření příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola PDF, 981,3 kB 17.5.2018 30.6.2019
VYSLEDOVKA0000000649 PDF, 76,6 kB 17.5.2018 30.6.2019
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2017 PDF, 770,8 kB 17.5.2018 30.6.2019
 
Nezařazené dokumenty
Technické podmínky pro zásahy do povrchů komunikací PDF, 5,4 MB 27.9.2018