Zavřít menu

Úřední deska - stav ke dni 21.9.2018

Kamenná úřední deska je umístěna na budově MÚ České Velenice na adrese Revoluční 228, 378 10 České Velenice."Elektronická Úřední deska", která vyhovuje dle zákona č. 500/2004 Sb. - správnímu řádu a je shodná svým obsahem běžné kamenné Úřední desce.

Upozornění: Na úřední desce obce se nacházejí jen ty dokumenty, které podléhají zákonné lhůtě o zveřejnění. Po datu platnosti Úřední desky se dokumenty přesouvají do tzv. "Archivu úřední desky".

Název dokumentu Vyvěšeno Datum sejmutí
Dispozice majetku města
Záměr pronájmu části p.č. 1853 v k.ú. České Velenice PDF, 465,2 kB 21.8.2018 31.10.2018
Záměr prodeje části p.č. 1088/1, části p.č. 1088/417 a části p.č. 1088/427, vše v k.ú. České Velenice (PASTVINY III) PDF, 777,1 kB 13.8.2018 30.9.2018
 
Finanční záležitosti
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace -TJ Lokomotiva z.s. PDF, 1,3 MB 6.8.2018 5.8.2021
SPOM - rozpočtová změna č. 1 2018 PDF, 26,5 kB 10.7.2018 2.1.2019
ZÁVĚREČNÝ ÚČET SPOM za rok 2017 PDF, 26 kB 10.7.2018 3.1.2019
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace TJ Lokomotiva z. s. PDF, 159,2 kB 3.7.2018 3.7.2021
Závěrečný účet Svazku Vitorazsko za rok 2017 PDF, 751,9 kB 20.6.2018 30.6.2019
Vyúčtování dotace DOCX, 13,1 kB 11.6.2018 31.12.2018
ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE-individuální DOCX, 14,6 kB 11.6.2018 31.12.2018
ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE - žádost pro kulturní komisi DOCX, 16,1 kB 11.6.2018 31.12.2018
ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE- pro sportovní komisi DOCX, 14,7 kB 11.6.2018 31.12.2018
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace Domov seniorů České Velenice PDF, 158,5 kB 16.4.2018 20.4.2021
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace Římskokatolická farnost České Velenice PDF, 1,3 MB 16.4.2018 20.4.2021
Veřejnoprávní sml.o poskytnutí dotace,Temperi, o.p.s. PDF, 305,2 kB 29.1.2018 28.1.2021
SPOM - Rozpočet 2018 PDF, 37,8 kB 8.1.2018 31.12.2018
SPOM - Střednědobý výhled rozpočtu 2019 - 2020 PDF, 26,5 kB 8.1.2018 31.12.2020
Rozpočet ŠJ České Velenice na rok 2018 PDF, 307,3 kB 2.1.2018 31.12.2018
Sazby poplatků za komunální odpad na rok 2018 (2) PDF, 161,1 kB 1.1.2018 31.12.2018
Schválený rozpočet - Svazek obcí Vitorazsko r. 2018 PDF, 599,4 kB 1.1.2018 31.12.2018
Schválený střednědobý výhled rozpočtu Svazku obcí Vitorazsko na r. 2019-2020 PDF, 835,3 kB 1.1.2018 31.12.2019
Program poskytování dotací v roce 2018 PDF, 87,1 kB 31.12.2017 31.12.2018
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - Domov seniorů PDF, 460,8 kB 2.6.2017 18.6.2020
Smlouva o poskytnutí dotace Temperi, o.p.s. PDF, 426,6 kB 15.3.2017 20.3.2020
Smlouva o poskytnutí dotace TJ Lokomotiva, z. s. PDF, 291,8 kB 20.2.2017 23.3.2020
VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O POSKYTNUTÍ NÁVRATNÉ FINANČNÍ VÝPOMOCI PDF, 221,4 kB 8.2.2017 10.2.2020
Smlouva o poskytnutí dotace TJ Lokomotiva PDF, 197,1 kB 7.7.2016 8.7.2019
Smlouva o poskytnutí dotace Domov seniorů 2 PDF, 198,6 kB 25.5.2016 26.6.2019
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace TJ Lokomotiva PDF, 197,4 kB 18.2.2016 18.3.2019
 
Ostatní dokumenty
Organizace provozu mateřských škol v době prázdnin ve školním roce 2018/2019 PDF, 83,1 kB 13.9.2018 30.6.2019
Výše úplaty za předškolní vzdělávání PDF, 407,9 kB 28.5.2018 31.1.2019
Základní podmínky_2. kolo - Kotlíkové dotace - inzerce PDF, 711,8 kB 13.9.2017 31.12.2018
Základní podmínky_2. kolo - Kotlíkové dotace PDF, 538,1 kB 13.9.2017 31.12.2018
Elektronická evidence tržeb PDF, 117,8 kB 21.6.2016 1.7.2025
Směrnice pro promíjení úroků z prodlení nájemncům bytů PDF, 619,6 kB 19.4.2016 19.5.2022
Oznámení o pronájmu městských bytů PDF, 115,6 kB 25.11.2015 11.12.2018
Záměr prodeje pozemku p.č. dle KN 1088,430 v k.ú. Č.Velenice, PDF, 281,9 kB 28.11.2014 16.12.2018
 
Rozpočet města
Rozpočtové opatření číslo 19 - 2018 vlastní PDF, 146,4 kB 30.8.2018 31.12.2018
Rozpočtové opatření číslo 18 - 2018 povinné PDF, 153,1 kB 16.8.2018 31.12.2018
Rozpočtové opatření číslo 17- 2018 vlastní PDF, 117,8 kB 1.8.2018 31.12.2018
Rozpočtové opatření č. 16- 2018 - vlastní PDF, 112,3 kB 1.8.2018 31.12.2018
Rozpočtové opatření číslo 15-2018 - vlastní PDF, 150,8 kB 12.7.2018 31.12.2018
Rozpočtové opatření číslo 14-2018 - povinné PDF, 154,4 kB 12.7.2018 31.12.2018
Rozpočtové opatření číslo 13-2018 - povinné PDF, 115,1 kB 28.6.2018 31.12.2018
Rozpočtové opatření číslo 12-2018 - vlastní PDF, 154,9 kB 28.6.2018 31.12.2018
Aktualizace střednědobého výhledu rozpočtu Města České Velenice 2019-2020 PDF, 382,5 kB 18.6.2018 31.12.2018
Rozpočtové opatření č.11 vztahující se k roku 2018 vlastní PDF, 114,5 kB 18.6.2018 31.12.2018
Rozpočtové opatření č. 10 vzahující se k roku 2018 vlastní PDF, 118,5 kB 18.6.2018 31.12.2018
Rozpočtové opatření č. 9- 2018 povinné PDF, 151,7 kB 24.5.2018 31.12.2018
Rozpočtové opatření č. 8 - 2018 vlastní PDF, 147,3 kB 24.5.2018 31.12.2018
Rozpočtové opatření č. 7-2018 povinné PDF, 277,6 kB 25.4.2018 31.12.2018
Rozpočtové opatření č. 6- 2018 vlastní PDF, 256,6 kB 25.4.2018 31.12.2018
Rozpočtové opatření č. 5 vztahující se k roku 2018-vlastní PDF, 29,6 kB 28.3.2018 31.12.2018
Rozpočtové opatření č. 4 vztahující se k roku 2018-vlastní PDF, 31,8 kB 14.3.2018 31.12.2018
Rozpočtové opatření č. 3 vztahující se k roku 2018-vlastní PDF, 86,9 kB 7.3.2018 31.12.2018
Rozpočtové opatření č. 2 vztahující se k roku 2018 "povinné" PDF, 217,6 kB 31.1.2018 31.12.2018
Rozpočtové opatření č. 1 vztahující se k roku 2018 "vlastní" PDF, 197,9 kB 25.1.2018 31.12.2018
ROZPOČET Města České Velenice na rok 2018 PDF, 419,8 kB 11.12.2017 31.12.2018
Příloha k vnitřním zásadám pro používání prostředků Sociálního fondu PDF, 229,1 kB 24.11.2017 31.12.2018
 
Veřejná vyhláška
Oznámení o možnosti převzít písemnost - Dr. Havlovic PDF, 640,1 kB 18.9.2018 4.10.2018
Usnesení ustanovení opatrovníka - Dr. Havlovic PDF, 836,9 kB 18.9.2018 4.10.2018
 
Volby
Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstva města PDF, 116,6 kB 13.9.2018 13.10.2018
Volby 2018 - volební okrsky PDF, 301,5 kB 20.8.2018 8.10.2018
ROZHODNUTÍ - obec Nová Ves nad Lužnicí - kandidatní listina - město České Velenice - Ing. Blažena Holzerová PDF, 420,2 kB 15.8.2018 8.10.2018
ROZHODNUTÍ - obec Nová Ves nad Lužnicí - kandidatní listina - město České Velenice - Josef Dlabik PDF, 415,3 kB 15.8.2018 8.10.2018
ROZHODNUTÍ - obec Nová Ves nad Lužnicí - kandidatní listina - město České Velenice - Josef Novák PDF, 415,6 kB 15.8.2018 8.10.2018
ROZHODNUTÍ - obec Nová Ves nad Lužnicí - kandidatní listina - město České Velenice -Miloslav Břenek PDF, 415,8 kB 15.8.2018 8.10.2018
ROZHODNUTÍ - obec Nová Ves nad Lužnicí - kandidatní listina - město České Velenice -Vladimír Candra PDF, 417,4 kB 15.8.2018 8.10.2018
ROZHODNUTÍ - obec Nová Ves nad Lužnicí - kandidatní listina - město České Velenice -Štefan Králik PDF, 415,9 kB 15.8.2018 8.10.2018
ROZHODNUTÍ - obec Nová Ves nad Lužnicí - kandidatní listina - město České Velenice - Petr Kolafa PDF, 412,1 kB 15.8.2018 8.10.2018
ROZHODNUTÍ - obec Nová Ves nad Lužnicí - kandidatní listina - město České Velenice - Bc. Petr Škerlecz PDF, 415,9 kB 15.8.2018 8.10.2018
ROZHODNUTÍ - Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová - kandidatní listina - město České Velenice PDF, 447,3 kB 15.8.2018 8.10.2018
ROZHODNUTÍ - Veleničtí nezávislí - kandidatní listina - město České Velenice PDF, 430,4 kB 15.8.2018 8.10.2018
ROZHODNUTÍ - Česká strana sociálně demokratická - kandidatní listina - město České Velenice PDF, 436,2 kB 15.8.2018 8.10.2018
Volby 2018 - okrsky PDF, 287,8 kB 6.8.2018 10.10.2018
Volby do zastupitelstev obcí 5. a 6. října 2018 - OZNÁMENÍ PDF, 297,8 kB 12.7.2018 8.10.2018
Volby do zastupitelstev obcí 5. a 6. října 2018 - OZNÁMENÍ 2 PDF, 303 kB 12.7.2018 8.10.2018
Volby do zastupitelstev obcí 5. a 6. října 2018 PDF, 445,3 kB 12.7.2018 8.10.2018
 
Závěrečný účet města České Velenice
FIN212M0000000653 PDF, 466,3 kB 17.5.2018 30.6.2019
Hodnotící zpráva za rok 2017 PDF, 728,9 kB 17.5.2018 30.6.2019
PRILOHA0000000650 PDF, 1,2 MB 17.5.2018 30.6.2019
Přehled neinvestičních transferů poskytnutých v r. 2017 PDF, 166,9 kB 17.5.2018 30.6.2019
ROZVAHA0000000643 PDF, 83,8 kB 17.5.2018 30.6.2019
Tabulky finančního vypořádání přijatých dotací 2017 PDF, 390,4 kB 17.5.2018 30.6.2019
Tvorba a čerpání sociál. fondu v r. 2017 PDF, 191,9 kB 17.5.2018 30.6.2019
Výsledek hospodaření příspěvkové organizace Školní jídelny PDF, 1,6 MB 17.5.2018 30.6.2019
Výsledek hospodaření příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola PDF, 981,3 kB 17.5.2018 30.6.2019
VYSLEDOVKA0000000649 PDF, 76,6 kB 17.5.2018 30.6.2019
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2017 PDF, 770,8 kB 17.5.2018 30.6.2019
 
Nezařazené dokumenty
Pozvánka na 26. veřejné zasedání zastupitelstva města dne 24.9. 2018 PDF, 313 kB 17.9.2018 25.9.2018