Zavřít menu

VZ z profilu zadavatele

Město České Velenice v souladu s novelou zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), si zřídilo prostřednictvím firmy GORDION s.r.o. elektronický nástroj, prostřednictvím kterého zadavatel uveřejňuje informace a dokumenty ke svým veřejným zakázkám způsobem, který umožňuje neomezený a přímý dálkový přístup, a jehož internetová adresa je uveřejněna ve Věstníku veřejných zakázek, tzv. profil zadavatele.

Adresu profilu zadavatele najdete zde.