Zavřít menu

Investiční akce

Investiční akce 2021

Rekonstrukce venkovních sportovišť v českovelenickém sportovním areálu

Máme skvělou zprávu. Žádost města České Velenice o dotaci z programu Ministerstva pro místní rozvoj na rekonstrukci sportovišť v českovelenickém sportovním areálu byla úspěšná a městem připravený projekt byl vybrán k dotačnímu financování s částkou poskytnuté dotace ve výši 5 387 964,- Kč. Projekt počítá s úplně novým fotbalovým hřištěm s automatickou závlahou. To se posune blíže k současným tenisovým kurtům a na nově zvětšené ploše směrem k Havlíčkově ulici budou nově vybudovány kurty na volejbal a beachvolejbal. Součástí projektu je také nové hřiště s umělým trávníkem a umělým osvětlením. Pro umělou závlahu fotbalového hřiště, údržbu sportovišť a pro užitkovou vodu bude využito nádrží, které budou v areálu nově vybudovány, a do kterých bude svedena voda ze střech budov v areálu. Pro dodávku potřebného množství vody bude zároveň využit vrt, který město v areálu pořídilo v minulém roce. Jak potvrdily čerpací zkoušky, vrt má dostatečnou vydatnost, aby zajistil dostatek vody nejen na zalévání sportovišť, ale i pro využití vody jako užitkové v objektech areálu.

Přijetí dotace schválilo zastupitelstvo města a teď začne opravdový sprint, protože musíme vysoutěžit zhotovitele a hned poté začne realizace stavby.

Rekonstrukce už byla projednána s fotbalovým a volejbalovým oddílem. Tyto oddíly nebudou moci dočasně tato sportoviště využívat, ale už si našly náhradu jak pro tréninky, tak pro soutěže.

Celkové předpokládané náklady rekonstrukce před vysoutěžením dodavatele a jeho ceny jsou téměř 18 mil. Kč. Sportovci a veřejnost v našem městě se tak po letech dočkají úplně nových venkovních sportovišť a navíc získají hřiště s umělou trávou, které tady ani v blízkém okolí doposud nebylo.

c4-architektonicka-situace_62xh.pdf
c4-architektonicka-situace_62xh.jpg


Rekonstrukce čističky odpadních vod I. etapa

V letošním roce zahájíme I. etapu rekonstrukce ČOV. Ta spočívá v obnově části hrubého přečištění a vybudování elekrorozvaděče pro celý areál. Obnova těchto dvou částí je jen začátkem celkové rekonstrukce a v následném období proběhne postupná rekonstrukce zbylých částí ČOV. Předpokládaná investice I. etapy je cca 10 000 000 Kč. Čistička odpadních vod je součástí strategicky významných objektů města, které jsou velmi důležité pro chod města a zajištění infrastrukturních služeb našim občanům.


Výměna vodovodního řadu v ulici Vitorazská

 Město se letos pustí do kompletní výměny vodovodního řadu ve Vitorazské ulici. Z této části města máme neustále stížnosti na kvalitu pitné vody. Současný řad je z litiny bez povrchové úpravy s netěsnými hrdly. Vyměněno bude potrubí v úseku od hraničního přechodu na Wielands po křižovatku u pekáren. Předpokládané náklady této akce jsou 10 mil. Kč. O termínu zahájení prací budeme v předstihu informovat.


Elektronická úřední deska

Spolu s tím, jak narůstá množství dokumentů, u kterých je nutné zveřejňovat je na úřední desce, je třeba řešit i kapacitu stávajících vitrín. U městského úřadu proto bude umístěna elektronická úřední deska. Jedná se o informační kiosek ve stojanovém provedení, který bude vybaven velkým 46 palcovým dotykovým displejem. Ten umožní zobrazení všech dokumentů přímo na obrazovce.
Bude tak zajištěno pohodlné vyhledávání všech dokumentů z úřední desky. Kiosek s displejem bude řešen i pro možnost ovládání jak pro seniory, tak pro hendikepované a tělesně postižené osoby (například osoby na vozíku).
Kromě samotných dokumentů bude na obrazovce možné zobrazit i webové stránky města. Kiosek bude v provozu 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, 365 dní v roce. Ještě nějaký čas (praxe ukáže, jak dlouhý) však budou k dispozici dokumenty v papírové podobě i na stávající úřední desce.


Nová počítačová učebna na základní škole

V letošním roce se v investičních akcích opět nezapomnělo ani na základní školu. Po celkové rekonstrukci elektroinstalace školy, rekonstrukci chlapeckých záchodů, vybudování bezbariérového přístupu prostřednictvím výtahu a vybudování nové jazykové učebny se žáci v letošním roce budou moci těšit na novou počítačovou učebnu. Stávající učebna projde rekonstrukcí podlah, omítek, elektroinstalace (rozvody silnoproudu a slaboproudu k počítačům), nového obložení, výmalby, zřízení nového zastínění učebny a samozřejmě samotným vybavením počítačové učebny novou digitální technikou a programovou technologií ke zkvalitnění výuky žáků. Původní technika a technologie jsou již na pokraji životnosti a neodpovídají současným požadavkům na vzdělávání. Základní škola tak získá 25 nových moderních počítačů včetně LCD monitorů, učitelský počítač včetně LCD monitoru, server, tiskárnu, interaktivní tabuli včetně projektoru, 25 tabletů a programové vybavení potřebné ke kvalitní výuce žáků v oblasti práce s digitálními technologiemi. Předpokládaná celková investice činí cca 2 653 000 Kč, tato částka bude z 90 % financována z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP).