Zavřít menu

Czech Point

Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, který by měl zredukovat přílišnou byrokracii ve vztahu občan – veřejná správa.

Služby Czech POINT pro veřejnost lze obecně rozdělit do těchto kategorií

 • výpisy z informačních systémů veřejné správy – např. výpis z Rejstříku trestů nebo Katastru nemovitostí
 • podání vůči státní správě – např. ohlášení živnosti do registru živnostenského podnikání
 • základní registry – např. výpisy ze základních registrů, nebo podání žádosti o změnu údajů
 • datové schránky – např. žádost o zřízení datové schránky, žádost o zneplatnění přístupových údajů a vydání nových, atd.
 • konverze na žádost a související služby – Úschovna a Centrální úložiště ověřovacích doložek
 • zprostředkovaná identifikace osoby

 

Výpisy z informačních systémů veřejné správy

 • Vydání ověřeného výstupu ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů

Vydání první strany výpisu je zpoplatněno částkou 100,- Kč; každá další strana výpisu 50,- Kč.

 • Výpis z bodového hodnocení řidiče

Vydání první strany výpisu je zpoplatněno částkou 100,-Kč; každá další strana výpisu 50, -Kč.

 • Výpis z insolvenčního rejstříku

Vydání první strany výpisu je zpoplatněno částkou 100,-Kč; každá další strana výpisu 50, -Kč.

 • Výpis z Katastru nemovitostí

Vydání první strany výpisu je zpoplatněno částkou 100,-Kč; každá další strana výpisu 50, -Kč.

 • Výpis z Rejstříku trestů

Vydání výpisu je zpoplatněno částkou 100 Kč bez ohledu na počet stran.

 • Výpis z Rejstříku trestů právnické osoby

Vydání první strany výpisu je zpoplatněno částkou 100,-Kč; každá další strana výpisu 50, -Kč.

 • Výpis z Veřejných rejstříků

Vydání první strany výpisu je zpoplatněno částkou 100,-Kč; každá další strana výpisu 50, -Kč.

 • Výpis z Živnostenského rejstříku

Vydání první strany výpisu je zpoplatněno částkou 100,-Kč; každá další strana výpisu 50, -Kč.

Podání vůči státní správě

 • Podání do registru účastníků provozu modulu autovraků ISOH

Vydání první strany výpisu je zpoplatněno částkou 100,-Kč; každá další strana výpisu 50, -Kč.

 • Přijetí podání podle živnostenského zákona (§ 72)

        Přijetí podání je zpoplatněno částkou 50, -Kč.

 

Základní registry

Výpisy ze základních registrů

 • registr obyvatel (ROB),
 • registr osob (ROS),
 • registr práv a povinností (RPP) a
 • registr územní identifikace adres a nemovitostí (RUIAN).

Vydání první strany výpisu je zpoplatněno částkou 100,-Kč; každá další strana výpisu 50, -Kč.

Datové schránky

 • Žádost o zřízení datové schránky
 • Žádost o znepřístupnění datové schránky, která byla zřízena na žádost
 • Žádost o opětovné zpřístupnění datové schránky
 • Podání žádosti o zneplatnění přístupových údajů do datové schránky a vydání nových
 • Vyřízení reklamace obdržení přístupových údajů a vydání nových
 • Přidání pověřené osoby k přístupu do datové schránky
 • Zneplatnění přístupových údajů pověřené osoby (zrušení osoby)
 • Povolení PO/PFO/FO dodávání dokumentů od PO/PFO/FO
 • Zrušení PO/PFO/FO dodávání dokumentů od PO/PFO/FO
   

Činnosti v rámci informačního systému datových schránek jsou prováděny zdarma. Zpoplatněna je pouze konverze na žádost (30 Kč za stránku) a opakované vydání přístupových údajů (200 Kč).

 

Konverze na žádost a související služby

 • Centrální úložiště ověřovacích doložek
 • Konverze

Poplatek činí 30 Kč za stranu.

 • Úschovna systému Czech POINT

 

Zprostředkovaná identifikace

 • Zprostředkovaná identifikace osoby

Správní poplatek za vydání veřejné listiny je stanoven na 200,- Kč.

Pro více informací klikněte zde: http://www.czechpoint.cz/public/

 

Výpisy vydává

Městský úřad České Velenice
Revoluční 228
378 10 České Velenice
Tel: 384 758 011

Úřední hodiny naleznete zde.