Zavřít menu

Územní plán

Územní plán města České Velenice

 1. Grafická část:  zde ke stažení
 2. Textová část: zde ke stažení
 3. Závazná část ve formě regulativů: zde ke stažení

Územní studie - lokalita Pastviny

 1. Grafická část:  zde ke stažení
 2. Textová část: zde ke stažení

Územní studie stávající souvislé zástavby středu města České Velenice

 1. širší vztahy:  zde ke stažení
 2. hlavní výkres:  zde ke stažení
 3. pohledy:  zde ke stažení
 4. 3D:  zde ke stažení
 5. 3D:  zde ke stažení
 6. ortofoto:  zde ke stažení
 7. textová část: zde ke stažení

Územní studie zástavby u celnice - České Velenice

 1. širší vztahy:  zde ke stažení
 2. hlavní výkres:  zde ke stažení
 3. urbanistická koncepce:  zde ke stažení
 4. prostorový model:  zde ke stažení
 5. textová část: zde ke stažení

Stavební uzávěra

 1. Grafická část: zde ke stažení
 2. Textová část: zde ke stažení

Změna č. 1 Územního plánu města České Velenice

 1. textová část: zde ke stažení
 2. hlavní výkres: zde ke stažení
 3. výkres koncepce dopravy: zde ke stažení
 4. výkres koncepce zásobování vodou: zde ke stažení
 5. výkres koncepce odkanalizování: zde ke stažení
 6. výkres koncepce zásobování plynem a teplem: zde ke stažení
 7. výkres koncepce zásobování elektrickou energií: zde ke stažení
 8. výkres vymezení ploch veřejně prospěšných staveb: zde ke stažení
 9. výkres předpokládaných záborů půdního fondu: zde ke stažení

Změna č. 3 Územního plánu města České Velenice

 1. textová část: zde ke stažení
 2. hlavní výkres: zde ke stažení
 3. koordinační výkres: zde ke stažení
 4. širší vztahy: zde ke stažení
 5. výkres základního členění: zde ke stažení

Změna č. 4 Územního plánu města České Velenice

 1. textová část: zde ke stažení
 2. výkres základního členění: zde ke stažení
 3. hlavní výkres: zde ke stažení
 4. výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a sanací: zde ke stažení
 5. koordinační výkres: zde ke stažení
 6. výkres širších vztahů: zde ke stažení
 7. výkres předpokládaných záborů půdního fondu: zde ke stažení

Změna č. 5 Územního plánu města České Velenice

 1. textová část(odůvodnění): zde ke stažení
 2. textová část (srovnávací text):zde ke stažení
 3. výkres základního členění: zde ke stažení
 4. hlavní výkres: zde ke stažení
 5. výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a sanací: zde ke stažení
 6. koordinační výkres: zde ke stažení
 7. výkres širších vztahů: zde ke stažení

Právní stav po vydání změny č. 5 Územního plánu města České Velenice

 1. textová část: zde ke stažení
 2. hlavní výkres: zde ke stažení
 3. hlavní výkres - část A: zde ke stažení
 4. hlavní výkres - část B: zde ke stažení
 5. výkres koncepce dopravy: zde ke stažení
 6. výkres koncepce zásobování vodou: zde ke stažení
 7. výkres koncepce odkanalizování: zde ke stažení
 8. výkres koncepce zásobování plynem a teplem: zde ke stažení
 9. výkres koncepce zásobování elektrickou energií: zde ke stažení
 10. výkres vymezení ploch veřejně prospěšných staveb: zde ke stažení
 11. koordinační výkres: zde ke stažení