Zavřít menu

Územní plán

Územní plán města České Velenice

 1. Grafická část:  zde ke stažení
 2. Textová část: zde ke stažení
 3. Závazná část ve formě regulativů: zde ke stažení

Územní studie - lokalita Pastviny

 1. Grafická část:  zde ke stažení
 2. Textová část: zde ke stažení

Územní studie stávající souvislé zástavby středu města České Velenice

 1. širší vztahy:  zde ke stažení
 2. hlavní výkres:  zde ke stažení
 3. pohledy:  zde ke stažení
 4. 3D:  zde ke stažení
 5. 3D:  zde ke stažení
 6. ortofoto:  zde ke stažení
 7. textová část: zde ke stažení

Územní studie zástavby u celnice - České Velenice

 1. širší vztahy:  zde ke stažení
 2. hlavní výkres:  zde ke stažení
 3. urbanistická koncepce:  zde ke stažení
 4. prostorový model:  zde ke stažení
 5. textová část: zde ke stažení

Stavební uzávěra

 1. Grafická část: zde ke stažení
 2. Textová část: zde ke stažení

Změna č. 3 Územního plánu města České Velenice

 1. textová část: zde ke stažení
 2. hlavní výkres: zde ke stažení
 3. koordinační výkres: zde ke stažení
 4. širší vztahy: zde ke stažení
 5. výkres základního členění: zde ke stažení