Zavřít menu

Technické služby

František Šimánek
vedoucí technických služeb
mobil : 775 758 855, e-mail: ts@meu.velenice.cz

Zabezpečují  a zajišťují

  • úklid a údržbu města, údržbu techniky (VP, komunikace, zeleň)
  • vedení evidence, nákup a vybavení zaměstnanců osobními ochrannými pomůckami
  • nákup materiálu, náhradních dílů, nářadí a techniky potřebných ke své činnosti a řádné vedení skladů materiálu
  • proškolení v oblastech odborné způsobilosti (řidiči, svářeči, nakládání s nebezpečným odpadem)
  • činnost sběrného dvora a vedou předepsanou evidenci v odpadovém hospodářství
  • placené služby na základě objednávek cizích subjektů, příp. na smluvním základě
  • provedení oprav bytového fondu ve spolupráci s majetkovým odborem

 

 

Otevírací doba  sběrného dvora

Pondělí  -  Úterý                                                   15.00   -   18.00          hodin

 

 Ceník prací a mechanizace : / uvedené ceny jsou bez DPH /

 

Traktobagr, Volvo                                    -                      170,-- Kč  /       15  minut

UNC, zemní a kopací práce                   -                      140,-- Kč  /      15  minut

Nákladní auto Renault /nosič kontejnerů,

hydraulická ruka + koš na hydraulickou ruku /  -  17,--Kč  /         1  km

Práce hydraulickou rukou                     -                      150,--Kč  /       15  minut

Práce hydraulickou rukou/koš             -                      110,--Kč  /      15  minut

Universální kolový traktor-jízda          -                      110,--Kč  /      15  minut

Nakládání a skládání materiálu             -                        50,--Kč  /      15  minut

Vlek                                                                    -                        50,--Kč  /  0 – 2  hodiny

                                                                             -                      100,--Kč  /  2 – 6  hodin

                                                                             -                      200,-- Kč  / 6 – 24  hodin

 

 

 

František Šimánek, vedoucí technických služeb