Zavřít menu

Podřízené organizační složky

Komise kulturní

Jméno Funkce Telefon
Císařová Lucie, DiS. předsedkyně  
Šollar Roman člen  
Jabůrková Helena členka  
Zemánková Jana, Mgr. členka  
Hanková Irena členka  
     
     
     

 

  1. navrhuje radě čerpání finančních prostředků z rozpočtu města - kapitola kultura
  2. zpracovává ve spolupráci s kulturním střediskem Beseda kulturní kalendář města

 

Komise sportovní

Jméno Funkce Telefon
Vondrys Pavel, Ing. předseda  
Kulhánková Jana členka  
Kubát Josef člen  
Schandl Luděk člen  
Škerlecz Petr, Bc. člen  

 

  1. předkládá návrh rozpočtu města v kapitole sport
  2. navrhuje radě čerpání finančních prostředků z rozpočtu města - kapitola sport zpracovává sportovní kalendář města