Zavřít menu

Dotace

Přijaté dotace

Sběrný dvůr České Velenice

Poskytovatel:
Poskytovatel:
Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií - Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu životního prostředí
Popis:
Popis:

Výběrová komise řídícího orgánu Operačního programu životní prostředí 2014 – 2020 na svém 35. jednání – 69. výzva (prioritní osa 3) dne 24. 7. 2018 schválila níže uvedený projekt k financování.

žadatel: Město České Velenice

název projektu: Sběrný dvůr České Velenice

číslo projektu: CZ.05.3.29/0.0/0.0/17_069/0007601

popis projektu: Předmětem projektu je výstavba sběrného dvora včetně vybavení.

celkové zdroje: 19 050 891,50 Kč

celkové způsobilé výdaje - 19 050 891,50 Kč

příspěvek Unie - 16 193 257,77 Kč


Komunitní dům pro seniory

Poskytovatel:
Poskytovatel:
Ministerstvo pro místní rozvoj
Popis:
Popis:

Město České Velenice získalo od Ministerstva pro místní rozvoj dotaci ve výši 6 000 000 Kč na vybudování komunitního domu pro seniory. Předmětem získané dotace jsou stavební úpravy, půdní nástavba a přístavba domu č.p. 216 v Českých Velenicích, čímž vznikne 10 malometrážních bezbariérových bytů pro seniory ve věku 60 let a více. Celkové náklady na základě provedeného zadávacího řízení na dodavatele stavby prozatím činí 22 957 132 Kč včetně DPH.


Polyfunkční centrum České Velenice

Poskytovatel:
Poskytovatel:
Projekt je spolufinancován Evropskou unií (Evropský fond pro regionální rozvoj, Integrovaný regionální operační program)
Popis:
Popis:

Název projektu:         Polyfunkční centrum České Velenice

Registrační číslo:      CZ.06.2.56/0.0/0.0/17_088/0005711

Projekt je spolufinancován Evropskou unií (Evropský fond pro regionální rozvoj,
Integrovaný regionální operační program)

Předmětem projektu je provedení rekonstrukce části objektu Kulturního domu Beseda ve městě České Velenice a jeho transformace a polyfunkční centrum.V objektu vznikne zázemí pro poskytování potřebných komunitních služeb osoby z cílových skupin ve městě a spádovém okolí. Nové polyfunkční centrum bude poskytovat služby sociální, služby pro volný čas, kulturu, vzdělávání (vč. environmentálního vzdělávání).


Pořízení 4 ks kompletů dýchací techniky "Pluto/Fireman" pro jednotku sboru

Poskytovatel:
Poskytovatel:
Jihočeský kraj
Částka:
Částka:
101 600 Kč
Popis:
Popis:

Město České Velenice získalo od Jihočeského kraje pro své dobrovolné hasiče dotaci ve výši 101 600 Kč na pořízení 4 ks kompletů dýchací techniky Pluto/Fireman. Předmětem dotace bylo obnovit část stávajících vzduchových dýchacích přístrojů, které byly již na hranici své životnosti (stáří cca 25 let). Celkové náklady na pořízení dýchací techniky činily 147 572 Kč včetně DPH.


CAS pro SDH města České Velenice

Poskytovatel:
Poskytovatel:
Ministerstvo vnitra ČR a Jihočeský kraj
Částka:
Částka:
5 270 665 Kč
Popis:
Popis:

Město České Velenice získalo pro své dobrovolné hasiče dotaci na pořízení nové cisternové automobilové stříkačky (CAS). Dotaci poskytlo Ministerstvo vnitra ČR, generální ředitelství HZS ČR ve výši 2,5 mil Kč a Jihočeský kraj ve výši 1,5 mil. Kč. Celkové náklady za dodávku nové CAS činí 5 270 665 Kč včetně DPH.


Zateplení požární zbrojnice České Velenice

Poskytovatel:
Poskytovatel:
Dotace EU
Částka:
Částka:
849 781 Kč
Popis:
Popis:

Město České Velenice získalo z Operačního programu životního prostředí dotaci na projekt "Zateplení požární zbrojnice České Velenice".

Předmětem projektu je zateplení fasády a střešního pláště objektu požární zbrojnice. Objekt má vysokou spotřebu energií a teplo kumulované v objektu uniká nezateplenými součástmi objektu. Cílem projektu je tedy zamezit únikům tepla pomocí zateplení obvodových stěn objektu hasičské zbrojnice. Projekt řeší minimalizaci úniku tepla obvodovým pláštěm do okolí. Zateplením objektu se výrazně sníží ekologická zátěž a současně dojde ke snížení vzniku emisí skleníkových plynů a k úspoře nákladů spojených s vytápěním objektu.

Předpokládané náklady stavby: 2 898 309,59 Kč bez DPH.

Celkové uznatelné náklady: 2 124 452 Kč

Dotace EU: 849 781 Kč (40%)

"Uvedený projekt je spolufinancován Evropskou unií - Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí".

Evropská Unie Fond soudržnosti