Zavřít menu

Dotace

Přijaté dotace

Polyfunkční centrum České Velenice

Poskytovatel:
Poskytovatel:
Projekt je spolufinancován Evropskou unií (Evropský fond pro regionální rozvoj, Integrovaný regionální operační program)
Popis:
Popis:

Název projektu:         Polyfunkční centrum České Velenice

Registrační číslo:      CZ.06.2.56/0.0/0.0/17_088/0005711

Projekt je spolufinancován Evropskou unií (Evropský fond pro regionální rozvoj,
Integrovaný regionální operační program)

Předmětem projektu je provedení rekonstrukce části objektu Kulturního domu Beseda ve městě České Velenice a jeho transformace a polyfunkční centrum.V objektu vznikne zázemí pro poskytování potřebných komunitních služeb osoby z cílových skupin ve městě a spádovém okolí. Nové polyfunkční centrum bude poskytovat služby sociální, služby pro volný čas, kulturu, vzdělávání (vč. environmentálního vzdělávání).

 


Sběrný dvůr České Velenice

Poskytovatel:
Poskytovatel:
Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií - Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu životního prostředí
Popis:
Popis:

Výběrová komise řídícího orgánu Operačního programu životní prostředí 2014 – 2020 na svém 35. jednání – 69. výzva (prioritní osa 3) dne 24. 7. 2018 schválila níže uvedený projekt k financování.

žadatel: Město České Velenice

název projektu: Sběrný dvůr České Velenice

číslo projektu: CZ.05.3.29/0.0/0.0/17_069/0007601

popis projektu: Předmětem projektu je výstavba sběrného dvora včetně vybavení.

celkové zdroje: 19 050 891,50 Kč

celkové způsobilé výdaje - 19 050 891,50 Kč

příspěvek Unie - 16 193 257,77 Kč

 


Komunitní dům pro seniory

Poskytovatel:
Poskytovatel:
Ministerstvo pro místní rozvoj
Popis:
Popis:

Město České Velenice získalo od Ministerstva pro místní rozvoj dotaci ve výši 6 000 000 Kč na vybudování komunitního domu pro seniory. Předmětem získané dotace jsou stavební úpravy, půdní nástavba a přístavba domu č.p. 216 v Českých Velenicích, čímž vznikne 10 malometrážních bezbariérových bytů pro seniory ve věku 60 let a více. Celkové náklady na základě provedeného zadávacího řízení na dodavatele stavby prozatím činí 22 957 132 Kč včetně DPH.