Zavřít menu

Dokumenty

Od Do Dokument
Od
29.6.2020
Do
30.6.2021
Název
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města České Velenice za rok 2019 PDF, 7,8 MB
Od
29.6.2020
Do
30.6.2021
Název
Přehled poskytnutých transferů v roce 2019 PDF, 4,7 MB
Od
29.6.2020
Do
30.6.2021
Název
Tvorba a čerpání sociálního fondu v roce 2019 XLSX, 12,8 kB
Od
29.6.2020
Do
30.6.2021
Název
Tabulky finančního vypořádání přijatých dotací v roce 2019 PDF, 2,4 MB
Od
29.6.2020
Do
30.6.2021
Název
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu samosprávných celků, regionálních rad a dobrovolných svazků obcí za rok 2019 TXT, 47 kB
Od
29.6.2020
Do
30.6.2021
Název
Rozvaha za rok 2019 PDF, 89,1 kB
Od
29.6.2020
Do
30.6.2021
Název
Příloha č.5 k vyhlášce č. 410-2009 Sb PDF, 1,1 MB
Od
29.6.2020
Do
30.6.2021
Název
Výkaz zisku a ztráty za rok 2019 PDF, 81,9 kB
Od
2.6.2020
Do
1.6.2023
Název
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace Domov seniorů České Velenice - 2020 PDF, 470,3 kB
Od
22.5.2020
Do
30.6.2021
Název
ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ SVAZKU VITORAZSKO ZA ROK 2019 PDF, 3,4 MB
Od
22.5.2020
Do
30.6.2021
Název
ZÁVĚREČNÝ ÚČET SVAZKU VITORAZSKO ZA ROK 2019_ PDF, 492,3 kB
Od
18.5.2020
Do
31.8.2021
Název
Výše úplaty za předškolní vzdělávání PDF, 94,5 kB
Od
6.4.2020
Do
31.12.2022
Název
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY PDF, 923,8 kB
Od
4.3.2020
Do
3.3.2023
Název
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro Temperi, o.p.s. 2020 PDF, 182,7 kB
Od
4.3.2020
Do
3.3.2023
Název
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace pro Temperi o.p.s.-Centrum pomoci PDF, 183,5 kB