Zavřít menu

Závěrečný účet města České Velenice

Od Do Dokument
Od
21.5.2019
Do
30.6.2020
Název
Příloha číslo 5 k vyhlášce č. 410-2009 Sb. PDF, 1,2 MB
Od
21.5.2019
Do
30.6.2020
Název
Výkaz zisku a ztráty PDF, 81,8 kB
Od
21.5.2019
Do
30.6.2020
Název
Výsledek hospodaření příspěvkové organizace Školní jídelny České Velenice PDF, 7,4 MB
Od
21.5.2019
Do
30.6.2020
Název
Výsledek hospodaření příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola České Velenice PDF, 1,6 MB
Od
21.5.2019
Do
30.6.2020
Název
Tvorba a čerpání sociálního fondu -tabulka XLSX, 12,8 kB
Od
21.5.2019
Do
30.6.2020
Název
Tabulky finančního vypořádání přijatých dotací v roce 2018 PDF, 629,8 kB
Od
21.5.2019
Do
30.6.2020
Název
Rozvaha PDF, 89,1 kB
Od
21.5.2019
Do
30.6.2020
Název
Přehled neivestičních tranferů poskytnutých v roce 2018 PDF, 338,7 kB
Od
21.5.2019
Do
30.6.2020
Název
Hodnotící zpráva za rok 2018 za Město České Velenice PDF, 1,4 MB
Od
21.5.2019
Do
30.6.2020
Název
FIN 2-12 M - Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků ... PDF, 489,9 kB
Od
21.5.2019
Do
30.6.2020
Název
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2018 města České Velenice PDF, 4,5 MB
Od
21.5.2019
Do
30.6.2020
Název
Hodnotící zpráva za rok 2018 za Město České Velenice PDF, 1,4 MB