Zavřít menu

Dokumenty

Od Do Dokument
Od
29.1.2020
Do
7.2.2020
Název
Informace o podání návrhu veřejnoprávní smlouvy - Změna stavby - přístavba a nástavba objektu hotelu č. p. 348 PDF, 1,1 MB
Od
23.1.2020
Do
22.8.2020
Název
Změna organizace provozu mateřských škol v měsících červenci a srpnu 2020 PDF, 387,5 kB
Od
22.1.2020
Do
7.2.2020
Název
Veřejná vyhláška o oznámení možnosti převzít písemnost PDF, 70 kB
Od
22.1.2020
Do
 
Název
Žádost na pronájem bytu v KoDuS PDF, 638,8 kB
Od
20.1.2020
Do
16.3.2020
Název
Veřejná vyhláška - Společné jednání o návrhu územního plánu České Velenice PDF, 238 kB
Od
20.1.2020
Do
16.3.2020
Název
Příloha č. 1 - Výkres základního členění PDF, 1,8 MB
Od
20.1.2020
Do
16.3.2020
Název
Příloha č. 2 - Hlavní výkres PDF, 4,5 MB
Od
20.1.2020
Do
16.3.2020
Název
Příloha č. 3 - Výkres veřejně prospěšných staveb PDF, 1,6 MB
Od
20.1.2020
Do
16.3.2020
Název
Příloha č. 4 - Výkres části ÚP s prvky regulačního plánu - RP1-RP10 PDF, 732,9 kB
Od
20.1.2020
Do
16.3.2020
Název
Příloha č. 5 - Výkres části ÚP s prvky regulačního plánu - RP11-RP20 PDF, 743 kB
Od
20.1.2020
Do
16.3.2020
Název
Příloha č. 6 - Koordinační výkres PDF, 5,3 MB
Od
20.1.2020
Do
16.3.2020
Název
Příloha č. 7 - Výkres širších vztahů PDF, 2,2 MB
Od
20.1.2020
Do
16.3.2020
Název
Příloha č. 8 - Výkres předpokládaných záborů ZPF a PUPFL PDF, 1,6 MB
Od
20.1.2020
Do
16.3.2020
Název
Příloha č. 9 - Textová část PDF, 2,6 MB
Od
20.1.2020
Do
10.2.2020
Název
Záměr prodeje pozemků p.č. 2245/5 a 2325/38 v k.ú. České Velenice PDF, 472,2 kB