Zavřít menu

NFORMACE O REKONSTRUKCI TEPLOVODU NA SÍDLIŠTI NA SADECH VČESKÝCH VELENICÍCH

NFORMACE O REKONSTRUKCI TEPLOVODU NA SÍDLIŠTI NA SADECH VČESKÝCH VELENICÍCH

Společnost Teplospol a.s. Jindřichův Hradec oznamuje, že vrámci údržby teplovodních rozvodů vlokalitě sídliště Na Sadech v Českých Velenicích provede realizacistavby „Rekonstrukce teplovodu Š1 – dům č.p. 179“a to vcelé délce před bytovými domy č.p. 179 –183. Stav buprovede zhotovitel stavby, společnost Jemnická stavba a.s., Jemnice. Zahájení prací dne 26.7.2021do 30.9.2021 včetně terénních úprav. V průběhu realizace díla bude v trase stavby demontováno veřejné osvětlení, výkopy budou zajištěny oplocením, vstupy do jednotlivých vchodů budou zajištěny přes provizorní lávky. V rámci stavby budou obnaženy stávající teplovodní kanály, vyřezáno staré potrubní vedení, které bude nahrazeno novým předizolovaným potrubím. V průběhu stavby dojde, cca na 10 dní, k přerušení dodávky TUV v rámci výměny potrubí. O přesném termínu bude naše společnost nebo zhotovitel stavby s předstihem informovat. Po uvedení nového potrubí do provozu budou provedeny zpětné zásypy, bude zprovozněno veřejné osvětlení a budou opraveny, stavbou dotčené, povrchy chodníků a provedeny terénní úpravy na travnatých plochách. Za přerušení dodávky teplé užitkové vody se předem omlouváme a doufáme, že toto přerušení nezpůsobí žádné potíže.


NFORMACE O REKONSTRUKCI TEPLOVODU NA SÍDLIŠTI NA SADECH VČESKÝCH VELENICÍCH