Zavřít menu

Veřejné projednání SPRM

Vážení spoluobčané,
Předkládáme Vám k připomínkování návrh Strategického plánu rozvoje města České Velenice do roku 2025. Materiál vznikl v rámci široké diskuse 4 pracovních skupin složených ze zástupců různých tematických oblastí veřejného i soukromého života ve městě a představuje základní koncepční dokument pro směřování rozvoje města v nejbližších letech.

Tematické vymezení pracovních skupin:

  1. „Doprava, infrastruktura, urbanismus, životní prostředí“
  2. „Hospodářský rozvoj, podnikání, cestovní ruch“
  3. „Školství, sociální oblast, zdravotnictví, bezpečnost a bytová politika“
  4. „Kultura, spolky, volnočasové aktivity, sport“

Prosíme o Vaše případné náměty a připomínky do 11.5.2018 (k dispozici jsou Vám zástupci zpracovatele na níže uvedených kontaktech).

Zástupce zpracovatele (KP projekt s.r.o., Riegrova 1756/51 370 01 České Budějovice):

Ing. Miroslav Kotoun, +420 728 228 039, kootun@kpprojekt.cz
Ing. Miroslava Marchalová, +420 724 949 606, marchalova@kpprojekt.cz

Dále bychom Vás chtěli pozvat na veřejné projednání návrhu Strategického plánu rozvoje města, které proběhne dne 15.5.2018 od 17:00 ve Fenixu. Jste srdečně zváni!

 


Veřejné projednání SPRM