Zavřít menu

Oznámení o zahájení řízení o návrhu územního plánu České Velenice a místě a datu konání jeho projednání

Oznámení o zahájení řízení o návrhu územního plánu České Velenice a místě a datu konání jeho projednání.

Veřejné projednání o upraveném a posouzeném návrhu územního plánu České Velenicese koná dne 7. 6. 2021 v 15:00 hod. v sále kulturního domu Beseda ve Vitorazské ul.

Městský úřad České Velenice, jako pořizovatel územního plánu (dále též jen „ÚP“) České Velenice podle § 6 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (dále též jen „stavební zákon“), oznamuje dle § 52 odst. 1 stavebního zákona zahájení řízení o návrhu ÚP České Velenice a konání veřejného projednání o upraveném a posouzeném návrhu ÚP České Velenice.

Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení řízení o návrhu územního plánu České Velenice a místě a datu konání jeho projednání PDF, 1,1 MB

Přílohy:


Oznámení o zahájení řízení o návrhu územního plánu České Velenice a místě a datu konání jeho projednání