Zavřít menu

Provoz Městského úřadu Třeboň od 20. 04. 2020

Provoz Městského úřadu Třeboň od 20. 04. 2020

Vážení občané,

v souvislosti s doporučením Ministerstva vnitra týkajícího se zajištění fungování obecních úřadů se      od 20. 04. 2020 Městský úřad Třeboň vrací k původním úředním dnům a hodinám za současného dodržování zvýšených hygienických pravidel a požadavků.

Obnovené úřední hodiny:                                  Pokladní hodiny:

Po a St           8:00 – 11:30  12:30 - 17:00      Po a St           8:00 – 11:30           12:30 – 17:00

Út a Čt           8:00 – 14:00                                              Út a Čt           8:00 – 14:00

Pá       8:00 – 12:00                                                          Pá       8:00 – 12:00

Agenda registru vozidel

- bude vykonávána pouze na základě předchozí telefonické konzultace v předmětné věci, nebo po rezervaci termínu v rezervačním systému.

KONTAKT NA REGISTR VOZIDEL: 384 342 129, 384 342 130, 384 342 131.

 

Sociálně právní ochrana dětí (SPOD) a Sociální práce (SP)

- potřebujete-li cokoliv projednat s úředníkem SPOD – sociálně právní ochrana dětí či jiné sociální služby, prioritně využijte telefonický kontakt: SP 384 342 109, SPOD 384 342 101, 384 342 106, 384 342 108, 384 342 104, 384 342 105, vedoucí odboru 384 342 107 (školství 384 342 161, 384 342 162).  Po domluvě schůzky budete nasměrováni na samostatný vchod, kde si Vás převezme další úředník a bude instruovat – vyřizovány budou výjimečné situace týkající se aktuální tíživé sociální situace člověka, nezletilých dětí a rodiny, NE!!! sociálních dávek – zde je třeba kontaktovat Úřad práce.

Občanské průkazy a cestovní doklady - Odbor právní

- agenda občanských průkazů a cestovních dokladů bude prováděna pouze v nezbytných případech, které nesnesou odkladu; ostatní agenda odboru, např. legalizace a vidimace spolu s matriční agendou, vždy po telefonické konzultaci – kontakty viz tel. seznam úřadu na webových stránkách města.

Odbor finanční a majetkový

- agenda místních poplatků - formuláře pro ohlášení, změny, žádosti o vrácení přeplatku, vyúčtování jsou k dispozici na internetových stránkách města v sekci OFM, kontakt k vyřizování agendy místních poplatků: 384 342 182, 384 342 180, UPŘEDNOSTŇUJEME BEZHOTOVOSTNÍ PLATBY, číslo účtu pro příjem plateb: 19-0603148389/0800, při platbě na účet je kvůli identifikaci platby nutné uvádět variabilní symbol (sdělí zaměstnanci na kontaktním čísle).

- Osobní konzultace na OFM ve věcech majetkových (bytová agenda, nájmy, prodeje, služebnosti...) nebo dotačních na základě předchozí telefonické nebo e-mailové domluvy s pracovníky OFM.

Odbor územního plánování a stavebního řádu

- osobní konzultace nad projekty a záměry vždy po dohodě s příslušným referentem na základě telefonické dohody – kontakty na webu města.

Odbor životního prostředí

- osobní konzultace s jednotlivými referenty po telefonické či e-mailové domluvě – kontakty na webu města. Prioritně budou vyřizovány tyto agendy: vydávání rybářských a loveckých lístků, ekologická daň (při převodu starších automobilů) a vydávání plomb mysliveckým hospodářům.

Odbor rozvoje a investic

- osobní konzultace s jednotlivými referenty po telefonické či e-mailové domluvě.

Obecní živnostenský úřad

- agenda živnostenského podnikání bude vykonávána pouze u záležitostí týkajících se ohlášení nové živnosti a pokračování v provozování živnosti, ostatní záležitosti pouze na základě předchozí telefonické konzultace s pracovníky OŽÚ: 384  342 151, 384 342 153, 384 342 154, 384 342 138.

S ohledem na vývoj situace si vyhrazujeme právo na bezprostřední úpravu výše uvedených pravidel. Pro aktuální informace sledujte webové stránky www.mesto-trebon.cz

 

HYGIENICKÁ PRAVIDLA A POŽADAVKY

S ohledem na současné podmínky a stále platný nouzový stav budou jednotlivé činnosti organizovány tak, aby bylo zabráněno kontaktům mezi klienty v budově úřadu.

Jednotlivé agendy budou fungovat za níže uvedených podmínek:

  • s ohledem na platný nouzový stav požadujeme telefonický, elektronický či písemný kontakt
  • vstup do budovy je pouze přes hlavní vchod
  • u vstupu bude přítomna osoba, která bude koordinovat vstup do budovy a dle potřeby bude poskytovat informace o systému 

  • návštěva úřadu by měla být předem telefonicky nahlášena
  • při osobním kontaktu, čekání, či pohybu po budově dodržujte odstup 2m
  • vstup bude umožněn pouze osobám s ochranou úst a nosu
  • po vstupu je klient povinen provést pečlivou desinfekci rukou, či použít jednorázové rukavice, které obdrží u vstupu
  • budovu je nutné opustit stejným vchodem

Děkujeme za respektování pravidel!


Provoz Městského úřadu Třeboň od 20. 04. 2020