Zavřít menu

Ostatní dokumenty

Od Do Dokument
Od
2.5.2018
Do
1.6.2018
Název
Porovnání položek výpočtu ceny pro vodné a stočné - ČEVAK PDF, 1,3 MB
Od
6.2.2018
Do
1.9.2018
Název
Změna organiace provozu mateřských škol v měsících červenci a sprnu 2018 PDF, 392,6 kB
Od
13.9.2017
Do
31.12.2018
Název
Základní podmínky_2. kolo - Kotlíkové dotace - inzerce PDF, 711,8 kB
Od
13.9.2017
Do
31.12.2018
Název
Základní podmínky_2. kolo - Kotlíkové dotace PDF, 538,1 kB
Od
16.6.2017
Do
2.7.2018
Název
Závěrečný účet svazku "Vitorazsko" za rok 2016 a Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2016 PDF, 5 MB
Od
21.6.2016
Do
1.7.2025
Název
Elektronická evidence tržeb PDF, 117,8 kB
Od
19.4.2016
Do
19.5.2022
Název
Směrnice pro promíjení úroků z prodlení nájemncům bytů PDF, 619,6 kB
Od
25.11.2015
Do
11.12.2018
Název
Oznámení o pronájmu městských bytů PDF, 115,6 kB
Od
28.11.2014
Do
16.12.2018
Název
Záměr prodeje pozemku p.č. dle KN 1088,430 v k.ú. Č.Velenice, PDF, 281,9 kB